EU-olympiaden i naturvetenskap är avgjord

Den 10-11 maj tävlade två svenska lag i naturvetenskap i EU-olympiaden EOES. Tävlingen genomfördes på olika platser i Europa med Ungern som värdland. De svenska lagen höll till i laboratorierna i Vetenskapens Hus.

Mer om våra svenska lag 2021 på KRC:s webb.

Olympiaden anordnas varje år i april eller maj i något europeiskt land. Varje deltagande land får skicka två tremannalag som ska lösa praktiska, laborativa uppgifter i en mix av biologi, fysik och kemi. Den riktar sig till elever i åk 9 eller åk 1 på gymnasiet. För att utse de svenska lagen anordnas en uttagningstävling i november, följt av en Sverigefinal i januari. De sex elever som väljs ut får delta på ett träningsläger för att förbereda sig ytterligare inför olympiaden.

Uttagningen av nästa års tävlande görs genom teoretiskt prov i november 2021 och därefter nationell final i januari 2022. 

Information om EOES inför nästa omgång sker via webbinarium 7 sep eller 9 sep kl. 15-16.

Mer info på EUSO:s webbplats.

OBS! Olympiaden heter EOES (European Olympiad of Experimental Science) efter namnbyte från tidigare EUSO.