Bidra till lärarlyftet i fysik

Att vara lärare är ett av de allra viktigaste jobben och vi tror att du håller med! Lärarlyftet i fysik vid Stockholms universitet bidrar till kompetenshöjning av Sveriges lärare och du kan hjälpa till!

Vi hoppas att du som är lärare vill vara med och tycka till om innehållet i lärarlyftet vid Stockholms universitet. Vilka kurser tycker just du är mest intressanta och användbara för din undervisning? Gå till enkäten och lämna in just dina önskemål!

Lärarlyftet i fysik syftar till att ge lärare i högstadiet eller gymnasiet kompetenshöjning eller komplettering för behörighet. Är du en av alla lärare som vill delta i lärarlyftet kommande läsår?

Frågor besvaras av Supriya Krishnamurthy, biträdande studierektor för lärarutbildning vid Fysikum, Stockholms universitet.