Vinnare Forskar Grand Prix - Robert Lagerström, KTH

Publicerad 2020-11-23

I media hör vi om hackare som lyckas stjäla miljontalskronor från banker, släcka elnät för hela städer, låsa datorer på sjukhus mitt under pågående pandemi eller påverka resultatet i presidentval.

Robert arbetar i en forskargrupp som kartlägger hur cyberattacker går till genom att bland annat själv hacka olika system. Under deltävlingen Forskar Grand Prix Stockholm lyckades Robert övertyga både jury och publik om att han är bäst i Stockholm på att presentera sin forskning.

Vi önskar honom stort lycka till i riksfinalen som anordnas så snart pandemin tillåter. Tävlingen arrangerades som en del av evenemanget ForskarFredag Stockholm som i år genomfördes helt online.

Om evenemanget ForskarFredag

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag startade 2006 som en del av den europeiska vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night, och delfinansieras av EU:s Horisont 2020. I över 400 städer i hela Europa och närliggande länder erbjuds aktiviteter där allmänhet och forskare träffas. Förra året var 36 000 forskare och totalt 1,6 miljoner människor med. I år sker aktiviteterna online till följd av pandemin.

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag samordnas nationellt av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA, och genomförs med stöd av AFA Försäkring, Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Kungl. Vitterhetsakademien, Oscar och Maria Ekmans Donationsfond, Rymdstyrelsen, SULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Sveriges Ingenjörer, Vetenskapsrådet, Vinnova, Wenner-Gren Stiftelserna och Åforsk, samt av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020, genom Marie Sklodowska-Curie Actions, GA 955366.

ForskarFredag Stockholm arrangeras av Vetenskapens Hus tillsammans med KTH, Stockholms universitet, Karolinska Institutet och Stockholms stad.

Information och pressbilder

Mer information och pressbilder: forskarfredag.se eller kontakta:

Marcus Angelin, Vetenskapens Hus, projektledare ForskarFredag Stockholm,
Tel: 08-790 98 18, E-post: @email

Lena Söderström, Vetenskap & Allmänhet, projektledare ForskarFredag Sverige,
Tel: 070-716 06 44, E-post: @email

Logotyper lokala arrangörer och finansiärer

Logotyper för finansiärer, nationell samordning