Fortbildning online: Kemiteknik för återvinning av mobiltelefoner

Publicerad 2020-09-10

Välkommen att anmäla dig till en lärarfortbildning med fokus på aktuell forskning om resursåtervinning och demonstration av en laboration för gymnasieelever.

Kritiska material  används i många produkter av stor betydelse för modern teknik så som mobiltelefoner, solpaneler, elfordon och energieffektiva ljuskällor. Tillgången till dessa metaller är begränsad och behoven förväntas öka drastiskt.

Det finns också geopolitiska aspekter kring tillgången för dessa metaller och mineral. Att kunna återvinna dessa material är därför av stort intresse. Lär dig mer om återvinning av kritiska material, aktuell forskning och hur du kan knyta an till detta med en laboration för gymnasieelever.

Upplägg

Fortbildningen sker online via mötesverktyget zoom och är uppdelad på två träffar. Som deltagare kan man välja att delta endast i första träffen eller vid båda tillfällena.

Tid

Träff 1 hålls torsdag 22 oktober kl. 16.00-17.30 och träff 2 tisdag 27 oktober kl. 16.00-17.00. Mellan träffarna får samtliga deltagare instruktioner till laborationen och kan själva prova att utföra den i egna lokaler.

Läs mer om fortbildningen.