Klimatkunskap i Minecraft

Nästa vecka arrangeras Bolincentrets klimatfestival och det finns en bokningsbar aktivitet kvar. Delta i en spelsession i Minecraft-miljö med spelledare från SMHI för att lära dig mer om klimatanpassningar. Aktiviteten passar för 9:or och gymnasieungdomar. Boka detta


Mer information

För att hejda klimatförändringarna måste utsläppen minskas kraftigt. Även om utsläppen av växthusgaser drastiskt minskar dröjer det innan uppvärmningen stannar av. Parallellt med arbetet att minska utsläppen behövs alltså anpassning till ett klimat i förändring. Genom spelet ”Anpassa din stad till klimatförändringarna” får spelaren en ökad förståelse för vad klimatanpassning kan vara, varför den behövs och möjliga konsekvenser av olika val. Spelarna agerar beslutsfattare för stadens klimatanpassning. Det ger en upplevelse av hur ekonomin, men även människors liv, påverkas av att man genomför klimatanpassningsåtgärder, alternativt väljer bort att göra åtgärder.

Spelet är Minecraft-baserat, det spelas klassvis som ett rollspel och modereras av en spelledare från SMHI. Eleverna representera olika grupper i samhället och de prioriteringar som ska göras i uppdragen avgörs efter debatt och med gemensamt beslut i klassrummet.

Roller: Storstadens näringsidkarförening, Bondeföreningen Agri, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarnas förening, Pensionärsföreningen, Storstadens naturskyddsgrupp och sen till sist Medborgarföreningen – rör inte min livsstil.

När: 14/5 kl 10:00–11:45
Var: Geovetenskapens Hus, Stockholms universitet

Målgrupp: Åk 9 och 1-3 på gymnasiet.

BOKA DETTA