Biologiska mångfaldens dag

Tillfälle för dig som lärare att fortbilda dig gratis med spännande föreläsningar. 

Trots att vi står inför det som brukar kallas för den sjätte massutrotningen får inte frågan om biologisk mångfald den uppmärksamhet den förtjänar. Biologisk mångfald är tätt sammanflätad med klimatförändringar och hör till vår tids stora ödesfrågor.

I Bergianska trädgården och Naturens Hus erbjuds kostnadsfria och spännande föreläsningar för den som vill lära sig mer!
 
Datum och tid: 
22 maj, kl. 13-16
Plats: Naturens Hus, Bergianska trädgården
Mer information och program för dagen.