Liv på Mars – fortbildning

Publicerad Thu, 02/28/2019 - 12:41
Mars

Kommer vi i framtiden kunna kolonisera andra planeter? Vad krävs för att vi ska kunna bo på Mars och hur undersöker vi förutsättningarna för att kunna göra det möjligt?

Välkommen på fortbildning den 18 mars där du får lyssna på forskare och testa laborationer inom kemi, biologi, teknik och fysik som belyser hur utforskning av Mars går till. Dagen avslutas med en öppen föreläsning om HABIT-modulen som kommer skickas till Mars nästa år.

Läs mer om fortbildningen och om hur du anmäler dig (senast 13 mars).

Foto: ESA