Nyhet: De kemiska processerna i fotosyntesen

Publicerad Tue, 01/29/2019 - 12:42
Kaktus i Edvard Andersons växthus

Vad är det för kemiska processer som sker i växter när de utför fotosyntesen?

För gymnasiet har vi gjort ett tillägg till skolprogrammet Regnskogsträd och ökenväxter. I detta utökade skolprogram får vi inte bara en rundvandring i hur växterna anpassat sig efter klimat utan också hur fotosyntesen genomförs på molekylär nivå.

Vi går igenom de olika stegen i ljusreaktionen och den ljusoberoende reaktionen och hur vissa växter utvecklat nya processer för att kunna binda koldioxid effektivare under de rådande omständigheterna.

Tid: 90 minuter
Målgrupp: gymnasiet som läst/läser kemi 2 och biologi 2, men alla med intresse är välkomna

Mer information om detta skolprogram.