Utforska partikelfysik

Publicerad 2018-01-18
Mätning från Atlasdetektorn

Nyfiken på forskning inom partikelfysik?

Under detta evenemang "Mästarklasser i partikelfysik", den 20 mars, analyserar vi forskningsdata från ATLAS-detektorn vid CERN, tillsammans med fyra andra europeiska universitet. 

Ta del av föreläsningar, demonstrationer och experiment och träffa forskare inom området. Både du, kollegor och dina elever är välkomna att anmäla sig!

Inbjudan (pdf).

Tid: tisdagen 20 mars, kl. 9-17
Plats: i Vetenskapens Hus och AlbaNova
Målgrupp: fysikelever i årskurs 3 och intresserade lärare
Kontakt: Stefan Åminneborg, 08-790 98 09, 070-191 47 09 
Intresseanmälan: @email

Dagen arrangeras av Vetenskapens Hus i samarbete med partikelfysikgruppen vid Fysikum, Stockholms universitet.

Program

9:00 – 9:05 Välkomna!  
9.10 – 9:50 Föredrag: ”Standardmodellen för mikrokosmos” 
9:50 – 10:00 Paus
10:00 – 10:45 Experiment och demonstrationer i Vetenskapens Hus:
Vi väger elektronen i vår egen ”partikelaccelerator”, undersöker spår efter partiklar i vår dimkammare, och visar en myondetektor.
10:45 – 11:15  Föredrag: ”LHC och ATLAS” 
11:15 – 12:15 Lunch i AlbaNovas restaurang
12:15 – 13:00 Introduktion till uppgiften: “Att studera olika sönderfall i ATLAS” 
13:00 – 14:30 Undersökning av partikelkollisioner i ATLAS-detektorn i LHC
14:40 – 15:20 Besök i AlbaNova och partikelfysikgruppen som bjuder på fika
15:30 – 16:00 Sammanställning av resultaten
16:00 – 17:00 Videokonferens med CERN och några andra europeiska universitet

Varmt välkommen med din anmälan!