Våtmarken

mark.JPGÅterskapad våtmark Alldeles invid Naturens Hus i Bergianska trädgården finns nu en våtmark som återskapats av Statens Fastighetsverk och Bergianska trädgården åren 2009-2010. Man ville återställa den våtmark som fanns här förr i tiden. I och runt våtmarken utvecklas nu växt- och djurliv som berikar området, och som vi på Vetenskapens Hus har glädjen att undervisa om.

Fyra huvudspår
Skolprogram för olika årskurser
Skolprogrammen är anpassade till olika stadier från förskola till gymnasium. För de yngre årskurserna ligger fokus på biologisk mångfald, vattnets kretslopp och ekosystemtjänster. För de äldre eleverna ligger fokus på kemi, biogeokemiska kretslopp och vattenrening. De flesta skolprogrammen inkluderar laborativa delar kring våtmarken i Bergianska trädgården. Se Skolprogram >>

and.jpgSommarskola om våtmarker inför projektarbeten på gymnasiet
För de elever som är intresserade av att göra projektarbete om fältbiologi och våtmarker erbjuder vi en intensivkurs i juni efter skolavslutningen där eleverna får lära sig om inventeringsmetodik, växter och djur i våtmarker, fågelskådning, våtmarkens kemi mm. Eleverna väljer själva vilket område de vill fördjupa sig inom och kan under kursens gång samla in data till sitt projektarbete och få handledning inför detta. En del av kursen är förlagd till våtmarken vid Naturens Hus i Bergianska trädgården, och en del av kursen är ett internat på Öster Malma slott i samarbete med Svensk Våtmarksfond.

Audioguide runt våtmarken
Runt våtmarken i Bergianska trädgården har Vetenskapens Hus tillsammans med Albaeco och med stöd av Svensk Våtmarksfond utvecklat en audioguide, där du via din mobiltelefon kan höra mer om våtmarkens biologi, historia och vad våtmarker kan vara bra för. Audioguiden kan du även lyssna på vid din dator, och på så sätt förbereda dig för besöket till våtmarken vid Naturens Hus.

Fortbildning för lärare inom ekosystemtjänster och urban ekologi
Under hösten kommer vi att erbjuda lärarfortbildningar kring våtmarken.
Läs mer om våra fortbildningar >>

Mer information om våtmarken i Bergianska trädgården kontakta Ann Franzén, tfn: 073 - 460 80 10 eller läs mer:
Statens Fastighetsverk >>
Bergianska trädgården >>
Svensk Våtmarksfond >>
Audioguiden >>