Våtmarken

mark.JPG
Återskapad våtmark
Alldeles invid Naturens Hus i Bergianska trädgården finns en våtmark som återskapats av Statens Fastighetsverk och Bergianska trädgården åren 2009-2010. Man ville återställa den våtmark som fanns här förr i tiden. I och runt våtmarken utvecklas nu växt- och djurliv som berikar området, och som vi på Vetenskapens Hus har glädjen att undervisa om.

Audioguide runt våtmarken
Runt våtmarken i Bergianska trädgården har Vetenskapens Hus tillsammans med Albaeco och med stöd av Svensk Våtmarksfond utvecklat en audioguide, där du via din mobiltelefon kan höra mer om våtmarkens biologi, historia och vad våtmarker kan vara bra för. Audioguiden kan du även lyssna på vid din dator, och på så sätt förbereda dig för besöket till våtmarken vid Naturens Hus.

Mer information om våtmarken i Bergianska trädgården kontakta Ann Franzén, tfn: 073 - 460 80 10

Läs mer:
Statens Fastighetsverk >>
Bergianska trädgården >>
Svensk Våtmarksfond >>
Audioguiden >>