Om oss

besoksledare.jpg

 

80 000 per år

Vi möter idag 80 000 skolelever och lärare per år med huvudsyftet att inspirera och skapa intresse och kunskap i en miljö som visar naturvetenskap, teknik och matematik på riktigt. Våra aktiviteter är hands on-experiment med modern forskarutrustning inom biologi, fysik, kemi, matematik och teknik och erbjuds dels i laboratorier vid AlbaNova universitetscentrum, dels i Naturens Hus i Bergianska trädgården. Vi genomför också aktiviteter på stan såsom ForskarFredag, Fysik i Kungsan med mer.

Handledda aktiviteter

Våra skolprogram och helgaktiviteter för barn och ungdomar handleds av studenter från KTH och Stockholms universitet. Dessa ”besöksledare” verkar som förebilder för de besökande eleverna när de beskriver sin egen utbildning och berättar om livet som student. Alla våra skolprogram följer läroplanen.

Lärarfortbildningar

Våra lärarfortbildningar ger möjlighet för dig som lärare att möta forskningen och fördjupa dig inom dina ämnesområden. Vi arbetar både ämnesfördjupande och ämnesövergripande för att tillmötesgå olika krav i kurs- och ämnesplaner.

Miljöcertifiering

Som en del av KTH och Stockholms universitet är Vetenskapens Hus miljöcertifierat. 

Ägare

Vetenskapens Hus ägs av KTH och Stockholms universitet. Stockholms stad är långsiktig partner.

Varmt välkommen till oss på Vetenskapens Hus.