Solceller

GräzelsolcellerKraven på att finna nya effektiva vägar att omvandla energi är stora och behovet ökar ju mer de fossila bränslena förbrukas. Ett intressant alternativ att ta tillvara på den ljusenergi som flödar ner på jorden är Grätzelsolceller. En prisvärd solcell som lätt kan tillverkas under ett par timmar.
Vi erbjuder ett solcellsprojekt där du som elev har en fri frågeställning om vad du vill undersöka. Projektet inleds med en workshop där du lär dig tillverka en egen solcell. Därefter har du två besök till där du självständigt jobbar med din frågeställning. I projektet lägger vi också stor tyngd på själva forskningsmetodiken.
Projektets upplägg
Vi träffas i september för en workshop på Vetenskapens Hus. På det besöket lär du dig hur du tillverkar en cell samt samlar på dig tillräckligt med information så att du skriva klart material och metoder till ditt nästa besök på VH. På höstlovet v. 44 har vi två dagar (måndag & tisdag) då du testar din egen frågeställning och har möjlighet att utveckla den. Därefter skriver du självständigt din rapport och vi knyter an i januari med ett besök hos KTH:s solcellsforskare.

Anmälan
Projektet har fullbelagt och kan tyvärr inte ta emot fler anmälningar.
Kontakta Anders för övrig information: 08-790 98 71, anders.blomqvist@vetenskapenshus.se.

Länkar
http://www.kth.se/en/che/divisions/orgkem/research/lichengsun/main-resea...
http://researchprojects.kth.se/index.php/kb_1/io_8422/io.html
http://www.moleculardevices.se/index.html
http://www.solideas.com/solrcell/cellkit.html
http://www.nlabsolar.com/index.php
http://www.nlabsolar.com/index.php
http://www.g24i.com/
http://solarcellsinfo.com/dyecell/
http://www.camse.org/scienceonthemove/documents/DSSC_manual.pdf
http://www.ecoprofile.se/thread-1202-Solcellsfonster.html
http://personnes.epfl.ch/michael.graetzel
http://www.kth.se/che/kemi2011/tema/arkiv/kemmar-1.82389
http://www.sero.se/solenergi.html