Seminarium 1

Kungliga Tekniska högskolan (KTH) anordnar under vårterminen 2011 en fortbildningskurs i teknikdidaktik på Vetenskapens hus. Kursen är avsedd för lärare som undervisar i teknik i årskurserna 6 – 9 på grundskolan. Den ges på halvfart inom Lärarlyftet. Ansökningstiden är 15 september – 15 oktober 2010.

Ämnen som kommer att behandlas är bland annat den nya kursplanen, praktiskt och experimentellt arbete i teknikämnet samt bedömning.