Tekniklyftet

krets1.jpgOm oss
Tekniklyftet är en satsning som ska öka kompetensen hos tekniklärare i grundskolan, för att öka nyfikenheten kring teknik hos eleverna.
Utbildningsplattformarna är framtagna tillsammans med tekniklärare i Stockholms län för att innehållet ska vara relevant för skolan och lärarna. Undervisningen är i linje med nya kursplanerna och utbildningen sker i samarbete med företag och Science centers.
Den stora utbildningsinsatsen startar under våren 2011. Varje skola som är med i alla projektets delar kommer att i maj 2013 bli en Diplomerad teknikskola.


Projektet drivs av Vetenskapens hus i samverkan med Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, flera företag i regionen, sex kommuner och fyra science centers.
Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.