Tekniklyftet

krets1.jpgAnsökan är skickad
September 13th, 2010
Nu har vi skickat in vår ansökan till Europeiska socialfonden. Om allt går vägen kommer ett stort utbildningsprojekt att genomföras 2011 – 2013. Antalet deltagare beräknas till cirka 1000, varav 200 tekniklärare. Målet är att bredda och fördjupa lärares kunskaper om teknik, och även att förändra attityden till teknikämnet. I förlängningen skall detta leda till en bättre undervisning och ett större intresse för teknik och naturvetenskap bland regionens ungdomar.

Teknikämnet är tvärvetenskapligt och har stor bredd. Hantverk, ingenjörskonst, etiska frågor om teknik, teknikens förhållande till vetenskapen, teknikens betydelse för samhällsutvecklingen och mycket mer finns med i kursplanen. Fortbildning är nödvändig för att ämnet skall få sin rättmätiga plats i alla skolor.

Drygt 20 skolor har anmält intresse för att delta. Projektet beskrivs i ett brev som har skickats till rektorer i länet.