Ert besök

bokningskalender.png
(Verktyg vid bokning)

 

Välkommen med din bokning

När du vill göra en aktivitet hos oss med din elevgrupp, själv gå en fortbildning eller vara med i något av våra projekt så mejlar eller ringer du oss.

BOKNING AV GRUPPBESÖK ELEVER: Elevgruppsbokning - så här gör du

HITTA HIT: Kartor och resvägar till våra två hus


Vad kostar det?

Är din skola eller kommun partner så tar vi ingen avgift vid ert elevgruppsbesök eller din lärarfortbildning. Är du inte partner så tar vi ut en avgift per besök, via faktura.

ÄR NI PARTNER?: Är din skola eller kommun partner, så besöker ni oss utan avgift

KOSTNAD FÖR ICKE-PARTNER: Är ni inte partner, så betalar ni via faktura


Hur ett elevgruppsbesök kan se ut

Ett besök med elevgrupp brukar vara i 90 min, men ibland en halv- eller heldag med kombination av föreläsning, lunch och laborationsaktiviteter. Ni kan komma med en grupp på ca 25-30 elever. Om ni kommer med en helklass så delar vi oftast upp eleverna i grupper för att bibehålla kvaliteten.

Hur är då ett besök oftast upplagt? Det börjar med en introduktion/ett kort föredrag i valt ämnesprogram. Sedan följer vanligtvis laborationer med ett eller flera experiment alternativt en exkursion. Vi erbjuder också demonstrationer såsom vandring i Lasergrottan eller en rundvandring på AlbaNova universitetscentrum för att uppleva den akademiska studie- och forskarmiljön.

Lärarens roll vid besöket. Vi vill gärna att eleverna är inställda på att de kommer att jobba aktivt med naturvetenskap när de kommer till oss. Vi hoppas därför att du som lärare gör dem redo och motiverade inför detta och håller ordning på gruppen under besöket. Då når vi tillsammans lättare vårt mål, att visa eleverna att naturvetenskap är något vi alla kan fascineras över och ha stor nytta av.

Möte mellan studenter och elever. Ett besök i Vetenskapens Hus innebär ett möte med studenter från KTH eller SU och ibland forskare. Våra besöksledare introducerar ämnet ni valt och sedan handleds ni i laborationen eller exkursionen. Besöksledaren ger också svar på frågor om hur det är att vara högskolestudent och vilka framtidsdrömmar en naturvetare kan ha.

De välutrustade laboratorierna, närheten till forskningen och den fantastiska miljön i Bergianska trädgården gör också att verksamheten kan ge besökarna något extra utöver vad skolorna normalt kan erbjuda. Verksamheten är öppen för alla landets skolor och elever. Läs mer om allt detta under Lärare och elever.


Lärarfortbildningar

Om du vill vet mer om vilka lärarfortbildningar vi erbjuder eller vill boka in dig på en, så gör du det vanligtvis via en digital anmälan. Men det går också bra att kontakta respektive ämnesansvarig.

VÅRT UTBUD: Vårt utbud av lärarfortbildningar

KONTAKT: Ställ frågor till ämnesansvariga och boka via mejl eller telefon - personallista


I stan eller på turné

Du möter oss inte bara på hemmaplan vid AlbaNova och i Bergianska trädgården. Ett antal aktiviteter i Vetenskapens Hus genomförs externt.

Vi medverkar bland annat i Kovalevskydagarna och Skola+Museum=Sant. Vi ansvarar för och medverkar bland annat i Forskarfredag, Science on Stage, Teknikåttan.

Vill du veta mer om våra externa projekt kontakta oss och anmäl ditt intresse eller läs mer under Lärare och elever.