Styrelse

Stefan Nordlund.jpgStefan Nordlund, professor i biokemi, styrelseordförande, Vetenskapens Hus

Institutionen för biokemi och biofysik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
stefan.nordlund@dbb.su.se


Per Einarsson.jpgPer Einarsson, fabrikschef Sverige

AstraZeneca
151 85 Södertälje
per.einarsson@astrazeneca.com


Katarina Arkehag.jpgKatarina Arkehag, enhetschef

Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad
Box 22049
104 22 Stockholm
katarina.arkehag@stockholm.se


Thomas Bertilsson.jpgThomas Bertilsson, VD

Scania Academy, Scania CV AB
Scania AB
151 87 Södertälje
thomas.bertilsson@scania.com


Jakob Gyllenpalm.jpgJakob Gyllenpalm, universitetslektor

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
jakob.gyllenpalm@mnd.su.se


Eva Malmstrom.jpgEva Malmström Jonsson, professor ytbehandlingsteknik, prorektor KTH

KTH Brinellvägen 8, plan 6
100 44 Stockholm
prorektor@kth.se


Agneta Norén.jpgAgneta Norén, forskare

Insitutionen för biokemi och biofysik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
agneta@dbb.su.se


Jan Scheffel.pngJan Scheffel, professor fusionsplasmafysik

Alfvénlaboratoriet
KTH
100 44 Stockholm
Jan.Scheffel@alfvenlab.kth.se


Cecilia Kozma.jpgFÖREDRAGANDE

Cecilia Kozma, föreståndare Vetenskapens Hus

Vetenskapens Hus
AlbaNova
106 91 Stockholm
cecilia.kozma@vetenskapenshus.se