Hem
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'views_access' not found or invalid function name in /www/webvol19/5p/ofzqwe4t88abvgv/vetenskapenshus.se/public_html/tekniklyftet/includes/menu.inc on line 453.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'imagepicker_access_use' not found or invalid function name in /www/webvol19/5p/ofzqwe4t88abvgv/vetenskapenshus.se/public_html/tekniklyftet/includes/menu.inc on line 453.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'imagepicker_access_admin' not found or invalid function name in /www/webvol19/5p/ofzqwe4t88abvgv/vetenskapenshus.se/public_html/tekniklyftet/includes/menu.inc on line 453.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_colorbox_form_page_access' not found or invalid function name in /www/webvol19/5p/ofzqwe4t88abvgv/vetenskapenshus.se/public_html/tekniklyftet/includes/menu.inc on line 453.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'views_access' not found or invalid function name in /www/webvol19/5p/ofzqwe4t88abvgv/vetenskapenshus.se/public_html/tekniklyftet/includes/menu.inc on line 453.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'filepicker_access_use' not found or invalid function name in /www/webvol19/5p/ofzqwe4t88abvgv/vetenskapenshus.se/public_html/tekniklyftet/includes/menu.inc on line 453.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'filepicker_access_admin' not found or invalid function name in /www/webvol19/5p/ofzqwe4t88abvgv/vetenskapenshus.se/public_html/tekniklyftet/includes/menu.inc on line 453.

Kurser hösten 2012

Här kan du se höstens kursprogram. Anmälan kan i vissa fall göras ända fram till kursstart!

 

Fortbildningskurser i teknik hösten 2012

Kungliga Tekniska högskolan (KTH) erbjuder fortbildningskurser för tekniklärare under höstterminen 2012 och vårterminen 2013. Kurserna går på kvartsfart, är avgiftsfria och ger högskolepoäng. De har tillkommit på initiativ av projektet Tekniklyftet, men är öppna för alla behöriga sökande. Frågor besvaras av Per Norström, kursansvarig.

Ansökningar görs på http://www.antagning.se/

Sista ansökningsdag för höstterminen 2012 är fram till kursstart om plats finns.
 

Två av höstens kurser är fortfarande ansökningsbara:

 

Perspektiv på grundskolans teknikämne, nätkurs 7,5hp (LL205N) http://www.kth.se/student/kurser/kurs/LL205N

Teknik är ett eget ämne i grundskolan. Det har beröringspunkter med bland annat SO- och
NO-ämnena, slöjd samt hem- och konsumentkunskap, men ändå en egen profil. Aspekter som ägnas särskild uppmärksamhet

är teknikämnets historiska utveckling, genusaspekter på teknik och teknikanvändning samt
bedömning och betygsättning i ämnet teknik.

Kursen riktar sig till lärare som undervisar i teknik utan att ha adekvat utbildning. Kursen
behandlar ämnets historia, traditioner, kunskapssyn, innehåll, bedömning och undervisningsmetoder. 

Behörighetskrav: Lärarexamen

Undervisning: Helt webbaserad, inga fysiska träffar. 

Kursstart: Flexibel kursstart under hösttermin

 

Aktuell teknikdidaktisk forskning – översiktskurs 3 hp (LL107V)

http://www.kth.se/student/kurser/kurs/LL107V
Kursen ger en överblick över aktuell forskning inom några teknikdidaktiska områden,
exempelvis tekniska system, produktutveckling som undervisningsmetod, IKT-stöd, genus,
attityder samt bedömning och betygsättning. Undervisningen är uppbyggd kring seminarier där aktuella artiklar diskuteras. Traditioner och strukturer för vetenskapligt
informationsutbyte, med konferenser, tidskrifter, kollegial granskning (peer review) och
liknande tas också upp. Den huvudsakliga målgruppen är lärare i teknik på grundskolans
högstadium.

 
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Kursstart: 6 november 2012 

Datum och tider HT2012: 6 nov 14.00–16.30, 20 nov 14.00–16. 30, 28 nov 13.00–16.00,
11 dec 14–16.30

Kontaktperson: Inga-Britt Skogh

 

____________________________________________________________

 

Experiment och modeller i teknik och teknikundervisning (LL203V, 7,5 hp)
http://www.kth.se/student/kurser/kurs/LL203V

 Tekniker har sedan äldsta tid utfört experiment för att pröva idéer, prototyper och matematiska modeller. Dessa liknar i vissa avseenden naturvetenskapliga experiment, men betydande skillnader finns. Kursen behandlar teknisk experimentmetodik och experimentens roll i teknikundervisningen.

 Under kursen skall studenterna utveckla och analysera experiment och demonstrationer som
 är tänkta att förklara tekniska principer och lösningar. Stor vikt läggs vid de tekniska 
experimentens, arbetsmetodernas och utvärderingskriteriernas särart.
 All undervisning är förlagd till ca 10 onsdagseftermiddagar.

 Kursen är avsedd som fortbildningskurs för yrkesverksamma lärare, primärt på grundskolans högstadium. Rekommenderade förkunskaper är undervisningserfarenhet och lärarutbildning i något eller några NO-ämnen.

Undervisning: 5 sept, 19 sept, 26 sept, 3 okt, 17 okt, 24 okt, 7 nov, 28 nov, 5 dec (reservdatum) och 12 dec.

 Behörighetskrav: Lärarexamen.

 

 

Teknik, människa, samhälle och miljö ur ett historiskt perspektiv (LL104V, 7,5 hp)
http://www.kth.se/student/kurser/kurs/LL104V

Vari består konflikten om gasledningen Nordstream, egentligen? Använder män och kvinnor
teknik på olika sätt? Kommer Arktis att industrialiseras när isen smälter? Dagens komplexa
samhälle blir lättare att förstå om vi tillför ett historiskt perspektiv på samspelet mellan
människan och hennes omgivning. Målet med den här kursen är att ge dig redskap att
beskriva och analysera relationen mellan teknik, människa, samhälle och miljö i ett historiskt
perspektiv utifrån konkreta exempel.

 

Kursen är lämplig för alla som intresserar sig för dagsaktuella teknikrelaterade frågor inom
miljö, utbildning, vetenskap, energi och media. Den är inrättad speciellt med tanke på lärare
som undervisar i teknik, samhällskunskap eller historia på grundskolans högstadium eller i
gymnasieskolan.

 

Undervisningen omfattar sju heldagar som (möjligen med något enstaka undantag) är
tisdagar. Kursen börjar i vecka 36 och slutar i vecka 50.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet.

 

 

Perspektiv på grundskolans teknikämne (LL205N, nätkurs, 7,5 hp)
http://www.kth.se/student/kurser/kurs/LL205N

Teknik är ett eget ämne i grundskolan. Det har beröringspunkter med bland annat SO- och NO-ämnena, slöjd samt hem- och konsumentkunskap, men ändå en egen profil. Aspekter som ägnas särskild uppmärksamhet

är teknikämnets historiska utveckling, genusaspekter på teknik och teknikanvändning samt
bedömning och betygsättning i ämnet teknik.

Kursen riktar sig till lärare som undervisar i teknik utan att ha adekvat utbildning. Kursen
behandlar ämnets historia, traditioner, kunskapssyn, innehåll, bedömning och undervisningsmetoder. 

Undervisning: Helt webbaserad, inga fysiska träffar. 

Behörighetskrav: Lärarexamen

 

Aktuell teknikdidaktisk forskning – översiktskurs (LL107V, 3 hp)

http://www.kth.se/student/kurser/kurs/LL107V

 

Kursen ger en överblick över aktuell forskning inom några teknikdidaktiska områden,
exempelvis tekniska system, produktutveckling som undervisningsmetod, IKT-stöd, genus,
attityder samt bedömning och betygsättning. Undervisningen är uppbyggd kring seminarier där aktuella artiklar diskuteras. Traditioner och strukturer för vetenskapligt
informationsutbyte, med konferenser, tidskrifter, kollegial granskning (peer review) och
liknande tas också upp. Den huvudsakliga målgruppen är lärare i teknik på grundskolans
högstadium.

 

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Per Kornhall 18 sept 2013

Tekniklyftets dag 23 maj

Seminarium Aula Magna

FUNKA

Aula Magna 29 oktober 2012