Hem | Bloggar | vetenskapenshuss blogg

Nu är vi igång!

Europeiska socialfonden har beviljat vår ansökan. Projektet börjar på allvar under hösten 2011. I dag har representanter för 35 intresserade skolor i Stockholms län besökt ett informationsmöte på AlbaNova universitetscentrum. Projektet och projektledningen presenterades och den unge entreprenören Robert Lyngman höll ett inspirerande föredrag om sig själv och Solar cool, ett projekt för att utveckla soldrivna kylskåp som kan användas i utvecklingsländer.

Projektledning

Ewa Erixson-Carlqvist – projektledare
Anders Sahlman – strateg
Margareta Bergman – administration och ekonomi
Per Norström – studierektor
Lena Gumaelius – föreståndare för Vetenskapens hus

Ewa Erixson-Carlqvist kommer under de närmaste dagarna att ta kontakt med skolorna för att diskutera deltagande och anmälningar.

Bilder och liknande från dagens presentationer

Bilder från presentationen av Tekniklyftet
Vad är teknik?
Informationsblad

Per Kornhall 18 sept 2013

Tekniklyftets dag 23 maj

Seminarium Aula Magna

FUNKA

Aula Magna 29 oktober 2012