Vision och mål

forskarfredag1.jpg

Målsättning

Vetenskapens Hus ska vara den självklara mötesplatsen för elever, lärare, universitet och näringsliv. Vi vill inspirera ungdomar med unika erfarenheter av naturvetenskap, matematik och teknik, för lärande, intresse, och vidare studier och yrkesval.

Övergripande mål

Målet med verksamheten på Vetenskapens Hus är att öka ungas intresse för naturvetenskap och teknik. Genom att erbjuda en verksamhet med intressanta experiment och hands-on aktiviteter hoppas Vetenskapens Hus intressera både lärare och elever i grundskola och gymnasiet. I en förlängning bör verksamheten bidra till att fler unga väljer att läsa vidare inom naturvetenskap och teknik vid landets universitet och högskolor.

Mål för den närmaste perioden

  • Vetenskapens Hus vill vara det ledande regionala centret för samverkan mellan skola och högskola/universitet inom naturvetenskap och teknik och utgöra den naturliga mötesplatsen för representanter för högre studier/ forskning och skola.
  • Vetenskapens Hus ska samverka med näringsliv och universitet/högskola för att ge unga en bild av möjliga karriärvägar inom de naturvetenskapliga och tekniska områdena.
  • Vetenskapens Hus verksamhet ska vara en förebild och en arena för samverkan både för andra regioner i Sverige och för andra regioner i Europa som har samma intresse.
  • Om tre år bör verksamheten nå den storlek att alla skolungdomar i Stockholms stad och övriga partnerkommuner besöker Vetenskapens Hus någon gång under sin skoltid.