Hem | Bloggar | vetenskapenshuss blogg

Tekniklärarfortbildning på Vetenskapens hus

Kungliga Tekniska högskolan (KTH) anordnar under vårterminen 2011 en fortbildningskurs i teknikdidaktik på Vetenskapens hus. Kursen är avsedd för lärare som undervisar i teknik i årskurserna 6 – 9 på grundskolan. Den ges på halvfart inom Lärarlyftet. Ansökningstiden är 15 september – 15 oktober 2010.

Ämnen som kommer att behandlas är bland annat den nya kursplanen, praktiskt och experimentellt arbete i teknikämnet samt bedömning.

Mer info.

Per Kornhall 18 sept 2013

Tekniklyftets dag 23 maj

Seminarium Aula Magna

FUNKA

Aula Magna 29 oktober 2012