Hem | Bloggar | vetenskapenshuss blogg

Resultatöversikt från enkät

Ett dokument som översiktligt beskriver resultaten från enkäten inför workshop 4 finns nu att läsa här. Det kommer att ligga till grund för diskussioner om fortbildningens innehåll och former under workshopen.

Per Kornhall 18 sept 2013

Tekniklyftets dag 23 maj

Seminarium Aula Magna

FUNKA

Aula Magna 29 oktober 2012