Hem | Bloggar | vetenskapenshuss blogg

Enkät inför workshop 4

Alla lärare som deltar i projektet, både de som tillhör Järngänget och övriga, ombedes fylla i en enkät senast tisdag den 4 maj 2010 klockan 23.
Enkäten handlar om utbildningsbakgrund, former för fortbildning och intresse för olika fortbildningsområden. På så sätt får vi veta vilken fortbildning som ni verkligen vill ha, vilket är viktig information att föra fram till skolledarna och att få med i projektansökan.

Per Kornhall 18 sept 2013

Tekniklyftets dag 23 maj

Seminarium Aula Magna

FUNKA

Aula Magna 29 oktober 2012