Hem | Bloggar | vetenskapenshuss blogg

Program för workshop 4

09.40 – 12.15 Grupparbete och fika för Järngänget
11.30 – 12.15 Introduktion för skolledare
12.15 Stora gruppen ansluter
12.15 – 13.00 Lunch på Restaurang Entré, AlbaNova
13.00 – 13.45 Teknikämnet och dess nya kursplan – Eva Blomdahl, Skolverket. Med frågestund.
13.45 – 14.15 Tid för diskussion om Blomdahls föredrag
14.15 – 14.35 Presentation av CETIS (Centrum för tekniken i skolan)
14.35 – 14.45 Fika
14.45 – 15.05 Föredrag av Lars Benon, Globala gymnasiet
15.05 – 15.30 Presentation av det förslag till tekniklärarstöd som skall ligga till grund för ansökan till Europeiska socialfonden
15.30 – 16.45 Tid för diskussion om förslaget, inklusive redovisning
16.45 – 16.59 Lena Gumaelius sammanfattar och avslutar
17.00 Snittar, vin och mingel….

Projektet som pågått under våren är en förstudie, ämnad att få fram ett förslag till lärarfortbildning och annat som kan stärka teknikämnet på grundskolan i Stockholms län. På denna sista workshop är syftet att få fram ett projektförslag som både lärare och skolledare kan ställa sig bakom. Ett stort antal skolledare som inte tidigare har varit med är speciellt inbjudna denna gång.

Per Kornhall 18 sept 2013

Tekniklyftets dag 23 maj

Seminarium Aula Magna

FUNKA

Aula Magna 29 oktober 2012