Hem

Bloggar

  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'views_access' not found or invalid function name in /www/webvol19/5p/ofzqwe4t88abvgv/vetenskapenshus.se/public_html/tekniklyftet/includes/menu.inc on line 453.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'imagepicker_access_use' not found or invalid function name in /www/webvol19/5p/ofzqwe4t88abvgv/vetenskapenshus.se/public_html/tekniklyftet/includes/menu.inc on line 453.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'imagepicker_access_admin' not found or invalid function name in /www/webvol19/5p/ofzqwe4t88abvgv/vetenskapenshus.se/public_html/tekniklyftet/includes/menu.inc on line 453.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_colorbox_form_page_access' not found or invalid function name in /www/webvol19/5p/ofzqwe4t88abvgv/vetenskapenshus.se/public_html/tekniklyftet/includes/menu.inc on line 453.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'views_access' not found or invalid function name in /www/webvol19/5p/ofzqwe4t88abvgv/vetenskapenshus.se/public_html/tekniklyftet/includes/menu.inc on line 453.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'filepicker_access_use' not found or invalid function name in /www/webvol19/5p/ofzqwe4t88abvgv/vetenskapenshus.se/public_html/tekniklyftet/includes/menu.inc on line 453.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'filepicker_access_admin' not found or invalid function name in /www/webvol19/5p/ofzqwe4t88abvgv/vetenskapenshus.se/public_html/tekniklyftet/includes/menu.inc on line 453.

Teknikens Betydelse

Här finns Björn Nilssons presentation från 21 september.

Tekniklyftet_Bjorn_Nilsson-1.pdf

Nu är vi igång!

Europeiska socialfonden har beviljat vår ansökan. Projektet börjar på allvar under hösten 2011. I dag har representanter för 35 intresserade skolor i Stockholms län besökt ett informationsmöte på AlbaNova universitetscentrum. Projektet och projektledningen presenterades och den unge entreprenören Robert Lyngman höll ett inspirerande föredrag om sig själv och Solar cool, ett projekt för att utveckla soldrivna kylskåp som kan användas i utvecklingsländer.

Projektledning

Ewa Erixson-Carlqvist – projektledare
Anders Sahlman – strateg
Margareta Bergman – administration och ekonomi

Tekniklärarfortbildning på Vetenskapens hus

Kungliga Tekniska högskolan (KTH) anordnar under vårterminen 2011 en fortbildningskurs i teknikdidaktik på Vetenskapens hus. Kursen är avsedd för lärare som undervisar i teknik i årskurserna 6 – 9 på grundskolan. Den ges på halvfart inom Lärarlyftet. Ansökningstiden är 15 september – 15 oktober 2010.

Ämnen som kommer att behandlas är bland annat den nya kursplanen, praktiskt och experimentellt arbete i teknikämnet samt bedömning.

Mer info.

Ansökan är skickad

Nu har vi skickat in vår ansökan till Europeiska socialfonden. Om allt går vägen kommer ett stort utbildningsprojekt att genomföras 2011 – 2013. Antalet deltagare beräknas till cirka 1000, varav 200 tekniklärare. Målet är att bredda och fördjupa lärares kunskaper om teknik, och även att förändra attityden till teknikämnet. I förlängningen skall detta leda till en bättre undervisning och ett större intresse för teknik och naturvetenskap bland regionens ungdomar.

Minnesanteckningar från workshop 4

Minnesanteckningar från workshop 4 finns nu tillgängliga här.

Resultatöversikt från enkät

Ett dokument som översiktligt beskriver resultaten från enkäten inför workshop 4 finns nu att läsa här. Det kommer att ligga till grund för diskussioner om fortbildningens innehåll och former under workshopen.

Förslag till fortbildningsinsatser

Projektets förslag till fortbildning, som skall presenteras och diskuteras på workshop 4, finns att läsa här.

Enkät inför workshop 4

Alla lärare som deltar i projektet, både de som tillhör Järngänget och övriga, ombedes fylla i en enkät senast tisdag den 4 maj 2010 klockan 23.
Enkäten handlar om utbildningsbakgrund, former för fortbildning och intresse för olika fortbildningsområden. På så sätt får vi veta vilken fortbildning som ni verkligen vill ha, vilket är viktig information att föra fram till skolledarna och att få med i projektansökan.

Program för workshop 4

09.40 – 12.15 Grupparbete och fika för Järngänget
11.30 – 12.15 Introduktion för skolledare
12.15 Stora gruppen ansluter
12.15 – 13.00 Lunch på Restaurang Entré, AlbaNova
13.00 – 13.45 Teknikämnet och dess nya kursplan – Eva Blomdahl, Skolverket. Med frågestund.
13.45 – 14.15 Tid för diskussion om Blomdahls föredrag
14.15 – 14.35 Presentation av CETIS (Centrum för tekniken i skolan)
14.35 – 14.45 Fika
14.45 – 15.05 Föredrag av Lars Benon, Globala gymnasiet

Minnesanteckningar från workshop 3

Minnesanteckningar från vår tredje workshop, Extramurala resurser och fortbildningens form, finns att läsa här.

Diskutera dem sedan på vårt forum.

Per Kornhall 18 sept 2013

Tekniklyftets dag 23 maj

Seminarium Aula Magna

FUNKA

Aula Magna 29 oktober 2012