Teknik

3d.jpg

 

Skolprogram

Teknik av olika slag påverkar oss hela tiden. Vi kommunicerar med hjälp av datorer och mobiltelefoner, vi färdas med bilar och tåg, vi har kläder och hus som skyddar mot väder. Tekniken är människans sätt att förändra världen och underlätta tillvaron. Den är ständigt närvarande och vi klarar oss inte utan den.

För att kunna förstå vår omvärld måste vi därför förstå tekniken. Detta handlar inte bara om att förstå hur de enskilda tekniska föremålen fungerar, utan också om hur de samverkar i system och hur den tekniska utvecklingen påverkar samhällsutvecklingen och vetenskaperna. Radiokommunikationen skapade nya möjligheter till långväga kontakter. Bilen har givit oss möjlighet till effektivare person- och godstransporter. Nya läkemedel har gjort att vi kan bota sjukdomar som för bara några generationer sedan ofta var dödliga. Samtidigt har den tekniska utvecklingen lett till problem av olika slag, inte minst på miljöområdet. För att lösa dessa krävs också teknik, men av annat slag. Se våra skolprogram.

Boka besök

Kontakta oss för att boka en aktivitet med dina elever, genom att kontakta teknik@vetenskapenshus.se. Ange önskat skolprogram, datum, skola, kommun, årskurs, antal elever samt dina kontaktuppgifter. Läs mer om att boka besök.

Lärarfortbildningar

Redan nu finns viss verksamhet, bland annat lärarfortbildningar och ett nätverk för regionens tekniklärare (se nedan). Dessutom finns tydligt tekniska inslag i många av de naturvetenskapliga och matematiska programmen. Naturvetenskaperna och tekniken är i dag beroende av varandra. Stora delar av den moderna tekniken bygger på tillämpning av naturvetenskapliga rön. Samtidigt är stora delar av naturvetenskapen och matematiken helt beroende av teknik – utan datorer, mätinstrument och annan laboratorieutrustning går det inte att bedriva modern vetenskap.

Vetenskapens Hus teknikverksamhet vilar på en ingenjörsvetenskaplig grund, men har också plats för samhällsvetenskapliga perspektiv, äldre teknik och gränsområdena mellan teknik, matematik och naturvetenskap. Läs mer om vårt utbud av fortbildningar.

Teknikundervisning i teori och praktik Teknikundervisning i teori och praktik är en kurs för verksamma tekniklärare i grundskolans senare år. Kursen ges inom ramen för lärarfortbildningsprojektet Lärarlyftet. Syftet är dels att ge en god grund i teknikens didaktik med särskilt fokus på teknikens egenart och laborativt och undersökande arbetssätt i teknikundervisningen, dels att ge översiktlig kunskap om ett antal teknikområden. Undervisningen bedrivs framför allt i form av föreläsningar, laborationer och studiebesök som är koncentrerade till några få heldagar per månad.

First Lego League

Varje år kan du och dina elever i åk 4-9 vara med och tävla i First Lego League . Eleverna bygger och programmerar en robot, gör ett projektarbete med ett visst tema. De får också profilera och marknadsföra sitt lag och vinnarna får sedan tävla internationellt. Kontakt: Jonas Tidström tfn: 08-790 87 44 e-post: jonas.tidstrom@vetenskapenshus.se. Läs mer på om FLL.

Teknikåttan

Teknikåttan är en tekniktävling för åttondeklassare i Sveriges grundskolor som arrangeras av landets tekniska högskolor. Vetenskapens Hus representerar KTH i det arbetet. Teknikåttan är både en resurs för lärare och ger stimulans för elever. Mer om tävlingen. Visste du att Teknikåttan har en fantastisk databas där eleverna kan arbeta med att fördjupa sig inom flera olika teman inom teknik och naturvetenskap exempelvis inför tävlingen? Kolla in Kunskapsnätet.

Vi som arbetar med teknik

Ämnesansvarig: Annica Hofberg, annica.hofberg@vetenskapenshus.se, 08-790 98 06
Utvecklingsledare: Jonas Tidström, jonas.tidstrom@vetenskapenshus.se, 08-790 87 44
Laboratorieansvarig: Magnus Frölid, magnus.frolid@vetenskapenshus.se, 08-790 97 45