jordklokt

Startsida

stat_NV.jpgPraktisk statistik  Fyll på din matematiska verktygslåda i höst! Vi erbjuder dig som är lärare i naturvetenskap på gymnasiet en specialanpassad fortbildning för att du ska kunna göra statistiska undersökningar i klassrummet. Vi arbetar i Excel och går igenom grundläggande statistiska begrepp. Exempel och data kommer att hämtas från biologiämnet.

Tid: 29 augusti kl 14:00-17:00
Målgrupp: Biologi-, matematik- och övriga NV-lärare i gymnasiet
Kontakt: elin.ottergren@vetenskapenshus.se, 08-790 98 45

Syndicate content