jordklokt

Startsida

naturlig_matematik.jpg

Att vara matematisk

En fortbildning för lärare i grundskolans lägre åldrar.
Hur många stenar får det plats i en viss kvadrat? Kan alla tal läggas i kvadrater eller finns det speciella kvadrattal?
Vi tar avstamp i skolprogrammet ”Naturlig matematik” och berättar om hur vi arbetar laborativt och ”hands-on” med de allra yngsta barnen.

Tid: Torsdag 7 maj 2015 kl 15-17
Anmälan: Via webbformulär senast 29/4.

Syndicate content