Priser

Skola eller kommun med avtal

Se om du har avtal med Vetenskapens Hus. För skola / kommun som slutit partneravtal är avgift för elevbesök redan betald av huvudman.


Skola eller kommun utan avtal 2017

Tillhör du en skola / kommun som inte slutit partneravtal så är du välkommen att boka in aktiviteter för dina elever, och då debiterar vi för varje besök enligt tabellen.

OBS. Besöker du oss flera gånger under läsåret kan det vara värt att ingå avtal med oss.

Aktiviteter vid Vetenskapens Hus, laboratorierna vid AlbaNova

Elever Tid Pris
1-16 1-2 tim 1 800 kr
  2-3,5 tim 2 200 kr
17-32 1-2 tim 2 600 kr
  2-3,5 tim 3 400 kr

 

 

 

 

Aktiviteter i Naturens Hus i Bergianska trädgården

Elever Tid Pris
1-16 45 min-1 tim 1 400 kr
  1-2 tim 1 600 kr
17-32 45 min-1 tim 1 800 kr
  1-2 tim 2 200 kr

Skola eller kommun utan avtal höst 2016

Aktiviteter vid Vetenskapens Hus, laboratorierna vid AlbaNova

Elever Tid Pris
1-16 1-2 tim 1 600 kr
  2-3,5 tim 2 000 kr
17-32 1-2 tim 2 400 kr
  2-3,5 tim 3 200 kr

 

 

 

 

Aktiviteter i Naturens Hus i Bergianska trädgården

Elever Tid Pris
1-16 45 min-1 tim 800 kr
  1-2 tim 1 000 kr
17-32 45 min-1 tim 1 200 kr
  1-2 tim 1 600 kr

Betalning

Betalning sker via faktura. Medtag påskriven rekvisition.

Avbokning

Vid avbokning senare än fem arbetsdagar före besöket debiteras ni motsvarande hela besökskostnaden per elevgrupp. Läs även villkor vid bokning.

OBS! Fr o m 2017 måste avanmälan göras senast 10 arbetsdagar före besöket annars debiteras ni motsvarande hela besökskostnaden per elevgrupp. 
Bokning genomförd före 5 december för aktivitet 2017 lyder under tidigare avbokningsvillkor, dvs avbokning görs senast fem arbetsdagar före aktivitet.

Kontakt

För mer information om priser och om du vill ha ett avtalsförslag mejla partner@vetenskapenshus.se