Pressrum

Utvärdering av Vetenskapens Hus 2013-2016, utförd vt 2017

Utvärderingen 2013-3016 (1,5MB)


Årsrapport Vetenskapens Hus 2016

Årsrapport 2016 (2,5MB)


Digitalt lärande och programmering i klassrummet

Programmering i klassrummet december 2016


First Lego League

Regionsfinal 12 November 2016


ForskarFredag och Forskar Grand Prix 2016

 

Pressmeddelande om ForskarFredag 2017-09-26

Pressmeddelande om Forskar Grand Prix 2017-09-25

Pressmeddelande om Forskar Grand Prix 2016-09-26

Pressmeddelande om ForskarFredag 2016-09-26

Pressmeddelande om Forskar Grand Prix 2016-09-06

Pressmeddelande om ForskarFredag 2016-09-05

Pressmeddelande om ForskarFredag 2016-05-23


Årsrapport Vetenskapens Hus 2015

Årsrapport 2015 (2,5MB)


Pi-dagen 2016

Dags att fira Pi-dagen i Vetenskapens Hus för tredje året i rad.


FluxLite-3 höghöjdsballongen 10 okt 2015

Läs mer >>


Stjärnskådning och planetlopp 10 okt 2015

Läs mer >>


Forskar Grand Prix i Stockholm 25 sep 2015

Läs mer >>


Årsrapport Vetenskapens Hus 2014

Årsrapport 2014 (2,0MB)


Astronauter i skolan

Under ledning av Christer Fuglesang genomför ASE (Association of Space Explorers) i september 2015 en konferens i Sverige, med cirka 100 astronauter. Dessa astronauter kommer den 23 september att besöka 30 utvalda gymnasieskolor i Stockholm och Mälardalen. I samarbete med Vetenskapens Hus erbjuds också lärarna en fortbildningsdag under vårterminen för att inspireras till att arbeta med rymden. Läs mer...


Christer var här på filminspelning!

Rymdkanalen var den 28 april 2015 i våra laboratorier och filmade en massa laborationer som Christer Fuglesang höll för några högstadieelever. De tittade på rörelser i solsystemet, månens faser, mätte ljusets hastighet, mätte kosmisk strålning, tittade i dimkammaren, studerade plasmabollen och experimenterade med flytande kväve. Ungdomarna var mycket nyfikna och frågvisa och det blev många följdfrågor och intressanta diskussioner. Det blev en späckad dag. Rymdkanalen gör en serie program med Christer och ungdomarna som ska visas i en youtubekanal i höst med början i augusti. Serien heter "Universums mästare" och ska erbjudas till skolorna som undervisningsmaterial inom NO-ämnena. Rymdkanalen drivs av Rymdstyrelsen.


Forskningsöversikt om informella lärmiljöer 2015

"Hur kan informella lärmiljöer användas för att stödja elevers lärande och intresse för naturvetenskap?" En forskningsöversikt gällande informella lärmiljöers effekter på elevers lärande och intresse för naturvetenskap. Den är framtagen inom ramen för det samarbetsavtal som finns mellan Vetenskapens Hus och Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad. Rapportens syfte är att visa på några sätt som informella lärmiljöer kan användas för att stödja elevers lärande och intresse för naturvetenskap. Utifrån denna översikt föreslås sedan möjliga områden som kan vara av intresse för Vetenskapen Hus kontinuerliga kvalitetsarbete. Författare Per Anderhag. Läs hela rapporten...


Studie på elevers lärande på ett Science education center

Förberedelsens betydelse för ett lyckat besök på ett Science education center Under våren och hösten 2013 har 466 elever i åk 7-9 som besökt Vetenskapens Hus fått besvara en enkät angående sambandet mellan medbestämmande i skolan och intresse av besöket på Vetenskapens Hus. Enkäten har besvarats i slutet av besöket. Dessutom har 10 st. lärare djupintervjuats om detta. Nästan samtliga elever som kommer till Vetenskapens Hus uppger att besöket varit intresseväckande. Eleverna uppskattar sig själva i stor grad som aktiva och intresserade under besöket. De flesta uppger också att de förstår syftet med besöket. Författare: Margareta Almqvist-Hynge och Daniels Bengtson, Stockholms stad. Läs mer in denna rapport...


Elever lär sig om vattenrening

I mars 2015 deltog gymnasieelever från Thorhildsplans gymnasium under en temadag om vattenrening. Aktiviteterna utvecklas nu till helt nya skolprogram i Vetenskapens Hus. Läs mer om vattenreningsdagen...
Arrangörer för temadagen var IVL, VA-kluster Mälardalen och Vetenskapens Hus. Kontakta Marie Danielsson för mer information: marie.danielsson@vetenskapenshus.se eller 08 790 97 32


ForskarFredag 2014

Årets ForskarFredag äger rum fredagen den 26/9 kl 9:00-15:00 på Debaser Medis vid Medborgarplatsen Pressmeddelande 23/9


Årsrapport Vetenskapens Hus 2013

Årsrapport 2013 (2,0MB)


Verksamhetsplan 2013-2016

Övergripande verksamhetsplan 2013-2016


Med lärarens ögon på oss

Under två år har två lärare från Stockholms stad haft sina ögon riktade på vad som händer innanför dörrarna på Vetenskapens Hus. Skolprogram har granskats, laborationer har utvecklats och didaktiska dilemman har diskuterats i en härlig blandning. Margareta Hynge och Daniel Bengtsson har under 2012-13 gjort ett stort utvecklings- och utvärderingsarbete hos oss, på uppdrag av Stockholms stad tillsammans med Vetenskapens Hus. Det vill vi tacka dem för! Läs mer om deras insats i Vetenskapens Hus...


Mineraldetektiver i huset

Årskurs 3 från Östermalmsskolan var på besök i Naturens Hus för att utföra programmen Mineraldetektiv och Naturlig matematik. Deras handledare, biologistudenten Beatrice Eriksson, lärde eleverna lite om mineraler och hur geologer arbetar, och eleverna tyckte "det var väldigt roligt!". Journalisten Birgitta Wiberg var med en dag i januari 2014 och skildrar detta via PedagogStockholm. Läs mer om klassens upplevelser...


Fokus hållbar utveckling

Det är höstlov och huset är fyllt av aktiviteter. Eleverna, som kommer från flera olika gymnasieskolor i Stockholm, är i full färd med att tillverka egna solceller. De gör sina gymnasiearbeten här. Emeliy Jerberyd, kommunikatör från ECE-skolan vid KTH, var med under ett pass. Läs mer här...


Mer om oss i Nyhetsbrev från SU

Naturvetenskapliga fakulteten publicerade i december 2013 en text om Vetenskapens Hus. Fakultetsnytt 2013 (3)


Tekniklabbarna – höstens storsatsning

Vad har olika material för egenskaper och vilka är bäst om man ska bygga en skyddsväst? Emeliy Jerberyd, kommunikatör från ECE-skolan vid KTH, var med under en tekniklaboration med en högstadieklass hösten 2013. Läs mer här...


Ny matematikaktivitet

Vetenskapens Hus har utvecklat laborationer i matematik för lägre åldrar. Emeliy Jerberyd, kommunikatör från ECE-skolan vid KTH, var med under en dag i november 2013 - i Naturens Hus. Läs mer här...


”Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb”

Om ForskarFredag 2013


Gymnasiearbeten och cool forskning

På Vetenskapens Hus utför elever sitt gymnasiearbete i en spännande miljö. Läs mer i KTH:s Campi (pdf) Tidningen Campi


Vetenskapsfest för vetgiriga

ForskarFredag på Debaser Den 27 september 2013. Den här veckan är det äntligen dags för årets upplaga av ForskarFredag. I Stockholm samlas forskare den 27 september för att träffa skolor och allmänheten vid Medborgarplatsen – så räkna med att det blir trångt, intressant och lärorikt. Pressmeddelande


Årsrapport Vetenskapens Hus 2012

Årsrapport 2012 (2,0MB)


Kemi som lockar...

Artikel i DN 130817. Här får flickor lära sig kemi under sommaren


Fler lärare i teknik...

Artikel i SvD 130506. Fler lärare i teknik står på schemat


Festligt jubileum

Den 11 februari 2013 firade Vetenskapens Hus 10-års jubileum. Det uppmärksammades med fest där vi bjöd in kommun- och företagspartners, rektorer från KTH och Stockholms universitet, styrelsen och andra för oss betydelsefulla personer. Cirka 120 personer samlades i Vetenskapens Hus för att fira att det var 10 år sedan huset invigdes under pompa och ståt, då med Kung Carl-Gustaf som hedersgäst.
Karin Adelsköld var moderator och höll ihop kvällen på ett underhållande sätt. Nytillträdde rektor vid Stockholms universitet, Astrid Söderbergh Widding, höll tal och betonade vikten av verksamheten som bedrivs i Vetenskapens Hus. Även KTH:s rektor Peter Gudmundsson och styrelseordförande Stefan Nordlund talade om det behov som finns av att fler studerar naturvetenskap och teknik, där Vetenskapens Hus är en viktig del för att fånga ungdomars intresse.
Lena Gumaelius, tidigare föreståndare för huset, berättade anekdoter från begynnelsen och Cecilia Kozma presenterades som ny föreståndare och hon talade om sin vision för husets kommande 10 år. Alla fem ämnen i huset (biologi, fysik, kemi, matematik och teknik) bjöd på laborationer för att ge gästerna smakprov på vad skolklasserna gör när de besöker oss. Det bjöds även på musikunderhållning, och festen avslutades med mat, vin och mingel.


Konferens för ungdomar

Elever och lärare från Blackebergs gymnasium anordnar den 2 maj 2012 en konferens för ungdomar på Vetenskapen Hus. Under en dag ska 75 ungdomar från Sverige, Finland och Estland pröva på att vara forskare på riktigt. De ska delta i den första nordiska naturvetenskapliga konferensen för gymnasieelever. Konferensen är ett samarbete med Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet. Pressmeddelande


Logotyp

VH_sta¦èende_fa¦êrg.eps
VH_sta¦èende_fa¦êrg_underrubrik.eps
VH_sta¦èende_svart.eps
VH_liggande_fa¦êrg.eps
VH_liggande_fa¦êrg_underrubrik.eps
VH_liggande_svart.eps
vh_symbol.eps


Nyhetsbrev

Nyhetsbrev december 2017
Nyhetsbrev november 2017
Nyhetsbrev nr 2 oktober 2017
Nyhetsbrev oktober 2017
Nyhetsbrev september 2017
Nyhetsbrev augusti 2017
Nyhetsbrev juni 2017
Nyhetsbrev maj 2017 Nyhetsbrev april 2017
Nyhetsbrev mars 2017
Nyhetsbrev februari 2017
Nyhetsbrev januari 2017
Nyhetsbrev julhälsning december 2016
Nyhetsbrev december nr 1 2016
Nyhetsbrev november 2016
Nyhetsbrev oktober nr 3 2016
Nyhetsbrev oktober nr 2 2016
Nyhetsbrev oktober nr 1 2016
Nyhetsbrev september nr 1 2016
Nyhetsbrev augusti nr 2 2016
Nyhetsbrev augusti nr 1 2016
Nyhetsbrev juni 2016
Nyhetsbrev maj 2016
Nyhetsbrev april nr 2 2016
Nyhetsbrev april nr 1 2016
Nyhetsbrev mars 2016
Nyhetsbrev februari nr 2 2016
Nyhetsbrev februari nr 1 2016
Nyhetsbrev januari 2016
Nyhetsbrev december nr 2 2015
Nyhetsbrev december nr 1 2015
Nyhetsbrev november 2015
Nyhetsbrev oktober 2015
Nyhetsbrev september-oktober 2015
Nyhetsbrev augusti 2015
Nyhetsbrev juni 2015
Nyhetsbrev maj 2015
Nyhetsbrev april nr 2 2015
Nyhetsbrev april 2015
Nyhetsbrev nr 2 mars 2015
Nyhetsbrev mars 2015
Nyhetsbrev februari 2015
Nyhetsbrev januari 2015 

 

 

 


Fotoarkiv

Foton Cecilia Kozma