Pi-dagen 2016

Nu har vi firat Pi-dagen med många aktiviteter! Närmare 800 gymnasie-, högstadieelever och lärare besökte hos oss under en fullspäckad matematikdag! Syftet med pi-dagen är att visa upp intressant och annorlunda matematik genom populärvetenskapliga föredrag, skolprogram, prova-på-aktiviteter, tävlingsmoment och information om matematikutbildningar i Stockholm. Program: Ladda ner som PDF. Frågor om Pi-dagen besvaras av Elin Ottergren E-post: elin.ottergren@vetenskapenshus.se Tfn: 08-790 98 45


Tävla med Rubiks kub!

rubik.png Under dagen kunde elever som besökte Vetenskapens Hus tävla i att lösa Rubiks kub på tid. I slutet av dagen gavs även ett föredrag om den bakomliggande matematiken. (Bild: Wikimedia Commons, Booyabazooka)


Populärvetenskapliga föredrag

Vi välkomnade elever i gymnasiet och åk 7-9 att ta del av populärvetenskapliga föredrag under Pi-dagen. I Vetenskapens Hus kunde sedan besökarna testa på drop-in-aktiviteter som är direkt knutna till föredragen - exempelvis genom flera av i våra skolprogram i matematik (som du även kan besöka året runt under terminstid). Lokal: Oskar Kleins auditorium i AlbaNova.


svanteweb.jpg9:00 Att bevisa det omöjliga När en matematiker säger att något är omöjligt, så menar hen just att det är omöjligt och inte bara väldigt svårt som många andra tycks mena då de använder ordet. Men hur bevisar man att något är omöjligt? Vi tittar på flera exempel. Svante Linusson är professor i matematik vid KTH.


saraweb.jpg10:00 Supersnabba datorer - vilka problem kan de lösa? I detta föredrag får du reda på hur matematik och allt snabbare datorer hjälper oss att lösa problem vi inte kunnat lösa tidigare. Sara Zahedi är biträdande universitetslektor vid KTH.


bjornweb.jpg11:00 Kryptomaskinen Enigma - hur fungerar den? Under andra världskriget användes den berömda Enigmamaskinen. Historien om Enigma har populariserats på många olika sätt, senast i filmen ”The imitation game”, men hur fungerade egentligen maskinen och vad är det som gör Enigman så komplex? Björn Bergstrand är forskningsingenjör vid Stockholms universitet.


KatarinaFweb.jpg13:00 Vetenskaplig metod: Matematisk Statistik Detta föredrag handlar om matematisk statistik och dess tillämpningar, i synnerhet inom klimatologi. Dessutom får du en informell introduktion till grundläggande begrepp som slumpvariabel, data, histogram, centralmått och variationsmått. Katarina Fetisova doktorerar vid Stockholms universitet och forskar inom matematisk statistik.


KatharinaRweb.jpg14:00 Om raka vägar på vår jord, och mycket stora trianglar Vad betyder ”rakt”, och hur passar det ihop med att jorden är rund? Genom att bygga på vår intuition kommer vi att upptäcka varför flygplan nästan flyger via Nordpolen till USA, och se att stora trianglar inte beter sig som vi förväntar oss. Katharina Radermacher doktorerar vid KTH och forskar inom allmän relativitetsteori.


olofweb.jpg15:00 Matematiken bakom Rubiks kub 80-tals symbolen, Rubiks kub, uppfanns 1974 av den ungerske arkitekten Ernö Rubik. Sedan dess har den gått från att vara ett pedagogiskt redskap i arkitektundervisning till att bli ett populärt medel för att demonstrera intelligens och fingerfärdighet. I detta föredrag ska vi se hur kuben kan studeras och lösas med hjälp av matematik. Olof Bergvall doktorerar vid Stockholms universitet och forskar inom algebraisk geometri.