Om oss

besoksledare.jpg45 000 per år Vi möter idag mer än 45 000 skolelever och lärare per år med huvudsyftet att inspirera och skapa intresse och kunskap i en miljö som visar naturvetenskap, teknik och matematik på riktigt.

Våra aktiviteter är hands on-experiment med modern forskarutrustning inom biologi, fysik, kemi, matematik och teknik och erbjuds dels i laboratorier vid AlbaNova universitetscentrum, dels i Naturens Hus i Bergianska trädgården. Vi genomför också aktiviteter på stan såsom ForskarFredag, Fysik i Kungsan med mer.

Handledda aktiviteter Våra skolprogram och helgaktiviteter för barn och ungdomar handleds av studenter från KTH och Stockholms universitet. Dessa ”besöksledare” verkar som förebilder för de besökande eleverna när de beskriver sin egen utbildning och berättar om livet som student. Alla våra skolprogram följer läroplanen.

Lärarfortbildningar Våra lärarfortbildningar ger möjlighet för dig som lärare att möta forskningen och fördjupa dig inom dina ämnesområden. Vi arbetar både ämnesfördjupande och ämnesövergripande för att tillmötesgå olika krav i kurs- och ämnesplaner.

Ägare Vetenskapens Hus ägs av KTH och Stockholms universitet. Stockholms stad är långsiktig partner.

Varmt välkommen till oss på Vetenskapens Hus.