Matematik

Läsåret 13/14 fullbokat! Under läsåret 2013-14 kommer Vetenskapens Hus att erbjuda stöd åt elever som vill skriva sitt projektarbete i matematik.

Vad erbjuder vi? Vi kommer framför allt att vara ett extra bollplank för eleven. Under hösten så kommer det att ordnas ett antal träffar som syftar till att ge eleverna inspiration samt möjlighet att diskutera och få hjälp med sitt arbete. Vi kommer också hålla korta föreläsningar för att introducera eleverna till teori som är relevant för det område man valt att skriva om. I början av våren kommer det att ordnas en avslutande minikonferens, där eleverna får presentera sina arbeten för varandra.

Kursinformation >>

Förslag på projekt
Analysera tal >>
Räkna ut en "omöjlig" integral >>
Analysera ett spel >>

Kontakt
Martin Strömqvist, stromqv@kth.se
Elin Ottergren, elin.ottergren@vetenskapenshus.se, 08 - 790 98 45

Alla platser i matematik är nu bokade, men du är välkommen att anmäla intresse för kommande läsår.