Matematik

Gör ditt gymnasiearbete i matematik hos oss! Under läsåret 2014-15 kommer Vetenskapens Hus i samarbete med KTH och Stockholms universitet att erbjuda stöd åt elever som vill skriva sitt projektarbete i matematik.

Vad erbjuder vi? Vi kommer framför allt att vara ett extra bollplank för eleven och anordna ett antal träffar som syftar till att ge eleverna inspiration samt möjlighet att diskutera och få hjälp med sitt arbete. Vi kommer också hålla korta föreläsningar för att introducera eleverna till teori som är relevant för det område man valt att skriva om. I början av våren kommer det att ordnas en avslutande minikonferens, där eleverna får presentera sina arbeten för varandra.

Kursinformation >>

Exempel på projekt från tidigare år
Analysera tal >>
Räkna ut en "omöjlig" integral >>
Analysera ett spel >>

Mer information om kommande läsår kommer inom kort.

Kontakt och anmälan
Elin Ottergren, elin.ottergren@vetenskapenshus.se, 08 - 790 98 45

Välkommen med din anmälan!