Matematik

Gör ditt gymnasiearbete i matematik hos oss! Under läsåret 2014-15 kommer Vetenskapens Hus i samarbete med KTH och Stockholms universitet att erbjuda stöd åt elever som vill skriva sitt projektarbete i matematik.

Vad erbjuder vi?
Tillsammans med en matematikdoktorand vid Stockholms universitet eller KTH hjälper vi dig som elev att komma igång med gymnasiearbetet i matematik. Vi erbjuder uppslag på ämnesområden, handledning, inspirationsföreläsningar och i slutet av läsåret anordnar vi en minikonferens där du och dina studiekamrater presenterar era arbeten för varandra.

Årets tema - Valmatematik och dussin-revolution!
Den 14 september går Sverige till val, men hur bra är egentligen Sveriges metod för att fördela mandat? Ur ett matematiskt perspektiv analyserar vi den jämkade uddavalsmetoden och jämför med andra metoder för att fördela mandat. Ett annat projekt är att fundera på om vi kanske skulle behöva en dussin-revolution för att göra det lättare att räkna? Läs mer!

Schema för träffar HT 2014
Informationsträff kommer att anordnas den 16 september kl 17-18 i matematiksalen Kovalevsky.
Alla intresserade är varmt välkomna!
Anmäl dig till elin.ottergren@vetenskapenshus.se
Ytterligare information lämnas av: Elin Ottergren, 08-790 98 45

Exempel på projekt från tidigare år
Läsåret 13-14 analyserade vi tal och räknade ut "omöjliga" integraler.
Läsåret 12-13 analyserade vi spel.