Matematik

Utforska kombinatorik i ditt gymnasiearbete

gy_kombinatorik.jpg Under läsåret 2016-17 ger Vetenskapens Hus i samarbete med KTH och Stockholms universitet stöd åt elever som vill skriva sitt gymnasiearbete i matematik. Temat kommer att handla om kombinatorik och handledare är Oliver Krüger, doktorand i matematik vid Stockholms universitet.

En stor del av arbetet kommer du att kunna göra under höstlovet vecka 44 då matematikgruppen med aktiviteter och handledning inom läsårets tema. En första informationsträff ordnas även i början av höstterminen och under vårterminen håller vi en minikonferens. Utöver de tillfällen som du får komma till Vetenskapens Hus erbjuds även du som är antagen personlig handledning av din handledare via telefon eller mottagningstider.

Schema

Informationsträff: Torsdagen den 17 september kl 17:00
Tider under höstlovet: kl 9-16, mån-tors.
Minikonferens: Tider anslås senare.

Vad erbjuder vi?

Vi hjälper dig att komma igång med gymnasiearbetet i matematik. Vi erbjuder uppslag på ämnesområden, handledning, inspiration, föreläsningar och i slutet av läsåret anordnar vi en minikonferens där du och dina studiekamrater presenterar era arbeten för varandra.

Kontakt och anmälan

Information om gymnasiearbeten lämnas av Elin Ottergren via e-post: elin.ottergren@vetenskapenshus.se eller telefon: 08-790 98 45.

Du anmäler ditt intresse till matematik@vetenskapenshus.se

Välkommen att anmäla dig!


Tidigare teman

Under läsåret 2015/16 arbetade vi med Geometri

Under förra läsårets projekt i matematik lärde sig gymnasister om de tre möjliga planära geometrierna: den välkända euklidiska, den sfäriska och den hyperboliska. Den euklidiska geometrin är den som vi är mest vana vid, och det är den som vi lär oss om i skolan. Detta trots att vi lever på jorden, vars geometri är sfärisk...
Projektet handleddes av Katharina Radermacher, matematikdoktorand vid KTH.
Läs mer på Katharinas hemsida under "Teaching".
En kort introduktion till projektet.


Under läsåret 14/15 arbetade vi med Valmatematik och dussin-revolutioner

Den 14 september 2014 gick Sverige till val, men hur bra är egentligen Sveriges metod för att fördela mandat? Ur ett matematiskt perspektiv analyserade gymnasierbetare i Vetenskapens Hus den jämkade uddavalsmetoden och jämförde den med andra metoder för att fördela mandat. Ett annat projekt gick ut på att fundera på om vi kanske skulle behöva en dussin-revolution för att göra det lättare att räkna?
Projektet handleddes av Elin Gawell, doktorand i matematik vid Stockholms universitet
Läs mer om våra matematikteman från förra året: valmatematik och dussinrevolutioner!

Exempel på projekt från tidigare år

Läsåret 13-14 analyserade vi tal och räknade ut "omöjliga" integraler.
Läsåret 12-13 analyserade vi spel.