Matematik

Gymnasiearbeten i matematik - FULLBOKAT !

Under läsåret 2014-15 ger Vetenskapens Hus i samarbete med KTH och Stockholms universitet stöd åt elever som vill skriva sitt projektarbete i matematik.

Vad erbjuder vi?
Tillsammans med en matematikdoktorand vid Stockholms universitet eller KTH hjälper vi dig som elev att komma igång med gymnasiearbetet i matematik. Vi erbjuder uppslag på ämnesområden, handledning, inspirationsföreläsningar och i slutet av läsåret anordnar vi en minikonferens där du och dina studiekamrater presenterar era arbeten för varandra.
OBS! Alla platser för läsåret 14/15 är nu fullbokade - välkommen att anmäla dig till läsåret 15/16.

Årets tema - Valmatematik och dussin-revolution!
Den 14 september går Sverige till val, men hur bra är egentligen Sveriges metod för att fördela mandat? Ur ett matematiskt perspektiv analyserar vi den jämkade uddavalsmetoden och jämför med andra metoder för att fördela mandat. Ett annat projekt är att fundera på om vi kanske skulle behöva en dussin-revolution för att göra det lättare att räkna? Läs mer om årets två teman: valmatematik och dussinrevolutioner!

Schema för träffar HT 2014
Informationsträff 16 september kl 17-18 i matematiksalen Kovalevsky.
Vetenskapens Hus Science Camp äger rum under höstlovsveckan (v 44) och i mattegruppen ses vi mån-ons kl 9-16. Under dessa Science Camp-veckan ordnas inspirerande föredrag, aktiviteter och handledning för dig som gör ditt gymnasiearbete hos oss.

Förslag på vidare läsning om valmatematik
Introduktion till den nuvarande mandatfördelningsmetoden av Svante Linusson
Proposition med den föreslagna lagändringen
Kort sammanfattning av de föreslagna lagändringarna av Svante Linusson och Svante Janson
Introduktionstext som beskriver uddatalsmetoden och de justeringar som gjorts i det nuvarande systemet av Jesper Carlström
Svante Janssons bok "Proportionella valmetoder"
Forskningsartikel av Svante Linusson och Gustav Ryd om dynamisk jämkning
Kandidatuppsats i datalogi inriktad på mandatfördelning i riksdagen."
Elin Gawells introduktionsföredrag om valmatematik i Vetenskapens Hus den 16 september 2014
Svante Linussons föredrag om valmatematik i Vetenskapens Hus den 23 oktober 2014
Elin Gawells föredrag om valmatematik under Science Camp i Vetenskapens Hus den 29 oktober 2014

Information om gymnasiearbeten lämnas av Elin Ottergren via e-post: elin.ottergren@vetenskapenshus.se eller telefon: 08-790 98 45

Exempel på projekt från tidigare år
Läsåret 13-14 analyserade vi tal och räknade ut "omöjliga" integraler.
Läsåret 12-13 analyserade vi spel.