Matematik

Utforska grafteori i ditt gymnasiearbete

Under läsåret 2016-17 ger Vetenskapens Hus i samarbete med KTH och Stockholms universitet stöd åt elever som vill skriva sitt gymnasiearbete i matematik. Temat kommer att handla om kombinatorik och handledare är Oliver Krüger, doktorand i matematik vid Stockholms universitet.

En stor del av arbetet kommer du att kunna göra under höstlovet vecka 44 då matematikgruppen med aktiviteter och handledning inom läsårets tema. En första informationsträff ordnas även i början av höstterminen och under vårterminen håller vi en minikonferens. Utöver de tillfällen som du får komma till Vetenskapens Hus erbjuds även du som är antagen personlig handledning av din handledare via telefon eller mottagningstider.

Projektbeskrivning PDF


Schema

  • Informationsträff: Torsdagen den 15 september kl 17:00
  • Tider under höstlovet: kl 9-16, mån-tors.
  • Minikonferens: Första halvan av VT 16. Tider anslås senare.

Vad erbjuder vi?

Vi hjälper dig att komma igång med gymnasiearbetet i matematik. Vi erbjuder uppslag på ämnesområden, handledning, inspiration, föreläsningar och i slutet av läsåret anordnar vi en minikonferens där du och dina studiekamrater presenterar era arbeten för varandra. Handledningen hålls av en matematikdoktorand vid KTH eller Stockholms universitet.


Kontakt och anmälan

Du anmäler ditt intresse till matematik@vetenskapenshus.se  och frågor besvaras av Elin Ottergren, 08-790 98 45. 


Teman från tidigare läsår

Läsåret 15-16: icke-euklidisk geometri, handledare Katharina Radermacher, KTH

Läsåret 14-15: valmatematik och talbaser, handledare Elin Gawell, Stockholms universitet

Läsåret 13-14: "omöjliga" integraler, handledare Martin Strömqvist, KTH

Läsåret 12-13: spelanalys, handledning Vetenskapens Hus