Matematik

Gymnasiearbeten i matematik

Under läsåret 2015-16 ger Vetenskapens Hus i samarbete med KTH och Stockholms universitet stöd åt elever som vill skriva sitt gymnasiearbete i matematik.

sphericgeometry.jpgÅrets tema: Geometri
Under årets gymnasieprojekt i matematik kommer vi att lära oss om de tre möjliga planära geometrierna: den välkända euklidiska, den sfäriska och den hyperboliska. Den euklidiska geometrin är den som vi är mest vana vid, och det är den som vi lär oss om i skolan. Detta trots att vi lever på jorden, vars geometri är sfärisk...

Handledning: Katharina Radermacher, matematikdoktorand, KTH.

Läs mer på Katharinas hemsida under "Teaching".

En kort introduktion till projektet.

Nästa träff: Nästa gemensamma träff sker under vårterminen då deltagarna presenterar sina arbeten.
Innan dess sker handledning individuellt enligt överenskomna tider med handledare.

Hitta till Vetenskapens Hus


Vad erbjuder vi?

Tillsammans med en matematikdoktorand vid Stockholms universitet eller KTH hjälper vi dig som elev att komma igång med gymnasiearbetet i matematik. Vi erbjuder uppslag på ämnesområden, handledning, inspiration, föreläsningar och i slutet av läsåret anordnar vi en minikonferens där du och dina studiekamrater presenterar era arbeten för varandra.

Kontakt och anmälan

Information om gymnasiearbeten lämnas av Elin Ottergren via e-post: elin.ottergren@vetenskapenshus.se eller telefon: 08-790 98 45.

Du anmäler ditt intresse till matematik@vetenskapenshus.se

Välkommen att anmäla dig till läsåret 15/16!


2014 arbetade vi med Valmatematik och dussin-revolutioner!

Den 14 september 2014 gick Sverige till val, men hur bra är egentligen Sveriges metod för att fördela mandat? Ur ett matematiskt perspektiv analyserade gymnasierbetare i Vetenskapens Hus den jämkade uddavalsmetoden och jämförde den med andra metoder för att fördela mandat. Ett annat projekt gick ut på att fundera på om vi kanske skulle behöva en dussin-revolution för att göra det lättare att räkna?
Handledning:Elin Gawell, doktorand i matematik vid Stockholms universitet
Läs mer om våra matematikteman från förra året: valmatematik och dussinrevolutioner!

Exempel på projekt från tidigare år

Läsåret 13-14 analyserade vi tal och räknade ut "omöjliga" integraler.
Läsåret 12-13 analyserade vi spel.