Science on Stage - vad är det

Vad är Science on Stage?

SyfteSyftet med Science on Stage är att stimulera lärare till att undervisa naturvetenskap på ett mer kreativt och engagerade sätt. En av de största utmaningarna i undervisningen är att få varje elev att prestera efter sin förmåga och potential samt se eleverna och låta dem få blomma och uppnå bästa möjliga resultat. I denna process är läraren och det egna engagemang den viktigaste framgångsfaktorn för eleverna. Den utgör därför grunden för att stimulera elevernas intresse för naturvetenskap och teknik oavsett om de väljer en karriär som forskare eller ingenjör, eller om de bara söker naturvetenskaplig allmänbildning.

Målet med Science on Stage

- Skapa ett forum för lärare att utbyta idéer för sin undervisning

- Inspirera andra lärare och skapa nya möjligheter till samarbeten inom Europa

- Delge lärare framstående forskning och idéer inom naturvetenskapligt område

- Erbjuda grundskollärare och gymnasielärare fortbildning inom aktuell naturvetenskaplig forskning genom att föra samman lärare och forskare, främst inom ledande europeisk forskning

- Öka statusen av NV- och teknikundervisningen hos utbildnings- och skolministrar i det land Science och stage verkar.

Även ett nationellt erfarenhetsutbyte

SonS försöker på en nationell och europeisk nivå arbeta tillsammans för att utveckla och fortbilda de europeiska lärarnas förmågor och färdigheter samt att de ska ta del av varandras framgångsfaktorer och lyckade projekt. Vetenskapens Hus, de nationella resurscentra och Skolverket vill också utveckla SonS till att även innefatta ett nationellt arrangemang vartannat år. Vid detta arrangemang kommer deltagande lärare på SonS fungera som delarrangörer där de berättar om erfarenheter från festivalen och om sina projekt.
Utbyte av erfarenheter i mässan

En förebild för undervisning i nv/tk

Vid det nationella arrangemanget kommer lärare från hela Sverige att bjudas in och ”ställa ut” sina projekt. Vetenskapens Hus tror och hoppas att man med åren kan bygga upp ett nätverk med SonS-lärare som kan fungera som förebilder när det gäller undervisning inom naturvetenskap och teknik. Sverige har deltagit i alla SonS hittills där lärare har uppmärksammats och vid ett flertal gånger vunnit pris för bästa projekt inom sin genre. Projektet har tidigare finansierats av Skolverket samt Eu-projektet Science on Stage.

Läs SonS bloggDu hittar SonS på FacebookLäs vad SonS har tvittrat!