Undervisa i Nationalstadsparken

vatmark8.jpg

 

Våtmarken kryllar av liv...

Våtmarken kryllar av liv och ängen av vackra former och färger. I Stockholm hittar vi allt detta mycket tack vare vår unika Nationalstadspark! Det är dessutom enkelt att ta sig ut i Nationalstadsparken.

Men vad gör man där med sin skolklass? På Naturens Hus spenderar vi majoriteten av vår tid utomhus eftersom vi tycker att naturen är oerhört spännande och pedagogisk, men vi vet också att man måste vara väl förberedd, ha lämpliga redskap med sig ut och veta var man ska ta sig för att på ett bra sätt kunna utnyttja vad naturen har att erbjuda!

Vi har i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län tagit fram handledningar och pedagogiskt material för att du och din skolklass enkelt ska kunna ta er ut i grönskan och utforska våtmarkens myllrande liv eller mångfalden bland ängens alla växter. I Naturens Hus kan ni låna material för att utföra enkla fältundersökningar vid våtmarken och på ängen i Bergianska trädgården. Aktiviteterna riktar sig främst mot elever i årskurs 1-3 och tar upp flera moment i kursplanen.

Vi har tagit fram två olika fältundersökningar att utföra i trädgårdens omgivningar; Liv i våtmarken samt Blomsterjakt och växtbingo som du kan läsa om på denna sida.

Vi erbjuder också två lärarfortbildningar i i vår som genomförs i Bergianska trädgården.


Djupdykning i dammen

Eleverna får under denna aktivitet håva efter smådjur som lever i våtmarken. De får på egen hand upptäcka det myllrande livet under ytan på nära håll och fascineras. De får även öva på att själva ta reda på vad de hittat för spännande djur.

För mer detaljerad information se respektive lärarhandledning som du kan ladda ned här. Lärarhandledningarna innehåller både bakgrundsinformation och förslag på hur fältundersökningarna kan läggas upp. Skriv gärna ut handledningarna för att ta med under aktiviteterna.

Lärarhandledning Djupdykning i dammen (pdf)

Lån av pedagogiskt material 

På Naturens Hus finns kompletta klassuppsättningar med all fältutrustning som behövs för att genomföra aktiviteten. Återlämna fältutrustningen i samma skick som innan ni använde materialet. När ni har håvat färdigt är det viktigt att ni sköljer ur akvarier och tråg ordentligt. Det är även viktigt att ni meddelar oss om någon utrustning skulle råka gå sönder. Kontakta biologi@vetenskapenshus.se för att boka tid för utlåning och överlämning av material.
Följande material finns att låna:

 • Håvar
 • Tråg
 • Luppburkar
 • Akvarium
 • Skedar
 • Bestämningsduk
 • Sittunderlag
 • Hinkar
 • Kastlina

Lämpliga perioder

Lämpar sig bäst att genomföra under slutet av augusti samt i september då det fortfarande är varmt och skönt ute men fåglarnas häckning i våtmarken inte riskerar att störas.


Blomsterjakt och växtbingo

Eleverna får under denna aktivitet undersöka ängens växter på ett lekfullt och inspirerande sätt, samtidigt som de får lära sig om hur växtens olika delar ser ut och fungerar. De får även pressa en egen växt som de sedan får ta med sig hem.

Lärarhandledning Blomsterjakt och växtbingo (pdf)

Lån av pedagogiskt material 

På Naturens Hus finns kompletta klassuppsättningar med all fältutrustning som behövs för att genomföra aktiviteten. Återlämna fältutrustningen i samma skick som innan ni använde materialet. Sudda alla bingobrickor innan ni återlämnar materielen. Det är även viktigt att ni meddelar oss om någon utrustning skulle råka gå sönder. Kontakta biologi@vetenskapenshus.se för att boka tid för utlåning och överlämning av material.
Följande material finns att låna:

 • Växtbilder      
 • Bingobrickor
 • Whiteboardpennor
 • Förstoringsglas
 • Stora sorteringsbrickor
 • Sittunderlag

Lämpliga perioder

Lämpar sig bäst att genomföra under maj och juni då ängen blommar som mest.


Praktisk information

Tips på hur man klär sig

Eftersom ni kommer att vistas utomhus så rekommenderar vi att ni klär er efter rådande väderlek och årstid. Stövlar kan vara en bra idé för både lärare och elever då man lätt kan bli blöt om fötterna när man håva eller går i det höga gräset på ängen. Om ni vill komma och håva i september är det bra att tänka på att det kan vara kallt på morgnarna så ta med en varm tröja.

Förhållningslregler

Bergianska trädgården är en vacker botanisk trädgård som vi tror och hoppas att ni kommer tycka om. Trädgården går att jämföra med ett museum. Därför är det viktigt att tänka på att det bara är under aktiviteten "Blomsterjakt och växtbingo" som det är tillåtet att plocka växter, och då är detta endast tillåtet på ängen nedanför Naturens Hus. Tänk även på att bara plocka ett exemplar av varje sorts växt per grupp!

Mer om våra allmänna trivselregler

Pollenallergi

Om du har elever som är pollenallergiker så bör du se till att ta med lämpliga läkemedel. Senaste pollenprognosen.

Hitta till oss

Karta över våtmarken i Bergianska

Hitta hit