Lärarfortbildning

Liv_i _rymden1.jpgLiv i rymden En heldag om evolution och livet i rymden. Ta del av både grundläggande evolutionära begrepp, växternas evolution och den senaste rymdforskningen.
Inbjudan till Liv i rymden

Tid: 24 april, kl. 12.30-17.00
Målgrupp: lärare högstadiet och gymnasiet
Kontakt: anders.blomqvist@vetenskapenshus.se
Digital anmälan.


Smattochgott.jpgSmått och Gott För lärare och elever. Under denna unika och kostnadsfria prova-på-kväll i Vetenskapens Hus möter ni:
Snilleblixtarna, Finn Upp, Teknikåttan, First LEGO Leauge, Årets Vattenskola.
Ta del av hur ni kan arbeta med deras undervisningsmaterial i skolan.
Begränsat antal platser - så ”först till kvarn”. Inbjudan

Tid: 28 april, kl. 16.00 -19.00.
Målgrupp: lärare och elever i grundskolan
Digital anmäl: (senast onsdag 23/4).
Kaffe, smörgås, prat och mingel ingår.


tempkurvor.jpgKlimat i fokus En fortbildning om dåtidens och framtidens klimat.Träffa forskare från Stockholms universitet som berättar om sin forskning och hur datormodeller kan användas för att förutse framtidens klimat.

Tid: 9 maj Kl. 9.30-15.00
Plats: Naturens Hus, i Bergianska trädgården
Anmälan: senast 
22 april naturenshus@vetenskapenshus.se
Mer om vad som händer under vår klimatvecka och Bolindagarna

I samarbete med Bert Bolincentret för klimatforskning på Stockholms universitet.


salamander.jpgTrollslända, vattenbi, salamander Vilka småkryp och andra organismer gömmer sig i våra vattendrag? Vi håvar och undersöker det myllrande livet, lär känna viktiga djurgrupper, studerar deras biologi och skapar näringsvävar. Vi pratar om vilka djur som är växtätare respektive rovdjur, hur de andas och undviker att bli uppätna samt hur de förflyttar sig. Vi tar även upp några djurs livscykler, som till exempel trollsländans och du får tips på hur du kan jobba med temat på skolan. Inbjudan.

Tid: 15 maj kl. 15.30-18.00
Plats: Naturens Hus
Målgrupp: lärare förskola och grundskola
Digital anmälan.


naturlig_matematik.jpgAtt vara matematisk Med utgångspunkt i skolprogrammet "Naturlig Matematik" som vänder sig till förskolan provar vi på övningar som lämpar sig för barn i åldrarna 3-5 år, diskuterar olika sätt att angripa problem som rör geometri och taluppfattning samt kopplar våra slutsatser till förskolans läroplan.

Tid: Fortbildningen hålls enligt överenskommelse för grupper om minst 10 förskolelärare/tillfälle.
Målgrupp: lärare förskolan
Kontakt: elin.ottergren@vetenskapenshus.se, 08-790 98 45
Digital anmälan.


stat_NV.jpgStatistik för naturvetare Behöver biologer kunna statistik? Onekligen ja. Under en eftermiddag går vi igenom grundläggande statistiska begrepp, lyssnar på en yrkesverksam statistiker och gör egna laborationer som kan tas med till klassrummet. Arbetsmaterial och data kommer att hämtas från exempel inom biologi. Fortbildningen är ännu under planering och kommer att hållas under höstterminen 2014.

Målgrupp: NV-lärare gymnasiet
Kontakt: elin.ottergren@vetenskapenshus.se, 08-790 98 45
Anmälan till denna fortbildning öppnas i maj 2014.


aktuellkemi.jpg Aktuell kemi Välkommen på en föreläsningskväll där du bjuds ett aktuellt ämne inom kemi som presenteras av en verksam forskare vid KTH eller Stockholms universitet. Fortbildningen är under planering och mer information kommer under våren.

Målgrupp: lärare grundskolan och gymnasiet
Kontakt: anders.blomqvist@vetenskapenshus.se


robot1.jpgMindstorms och robotik Grunderna i Mindstorms programmering och Robotik.

Målgrupp: lärare 4-9 eller 7-9.
Tid: Ge förslag på datum.
Kontakt: magnus.wallenborg@vetenskapenshus.se