Lärarfortbildningar

  • Fortsättningskurs i 3D-design

    Lär dig mer om 3D-design och få idéer till hur du kan använda vårt tekniklaboratorium till.

    Testa att designa, vidareutveckla och producera en egen produkt med 3D-skrivare och CAD-program. Det krävs inte att du gått grundkursen om du anser att du har tillräckliga kunskaper.

    Läs mer i inbjudan!