Lärarfortbildningar

 • Fortbildning: Att vara matematisk

  Hur många stenar får det plats i en viss kvadrat? Kan alla tal läggas i kvadrater eller finns det speciella kvadrattal?

  Tid: Torsdag 15 oktober kl 15-17:30
  Anmälan: Via webbformulär
  Inbjudan: Läs mer om denna fortbildning
  Målgrupp: Lärare i skolans lägre åldrar och förskollärare
  Frågor ställs till: Elin Ottergren via 08-790 98 45 eller elin.ottergren@vetenskapenshus.se

 • Rymdföreläsning för lärare

  Vetenskapens Hus och Rymdstyrelsen har med anledning av astronautbesöken som äger rum i höst glädjen att bjuda in dig till en föreläsning med två astronauter som berättar om
  sina erfarenheter. Kostnadsfritt!

  Inbjudan till rymdföreläsningen...
  Anmälan: Via webbformulär senast den 9 september.
  Tid: onsdag den 23 september 2015, kl. 10-11:15

 • PCR-körkort

  Välkommen att ta PCR-körkort och få chans att låna en av våra PCR-maskiner till din skola i höst!

  Kursen tar upp PCR-reaktion, agarosgeler och analys. Vi kommer också att hinna med PCR i teori och praktik. Efter fullföljd PCR-kurs får du som kursdeltagare körkort på PCR-maskinen och har möjlighet att låna den till din skola under två veckor.

  Inbjudan till PCR-körkort...

 • Kärleksliv

  Ta chansen att lära dig mer om växters, djurs och människors samspel mellan uppvaktning, sexualitet och förökning.
  Vad är lockande i människovärlden, växt- och djurvärlden, varför och för vem? Kärleksliv är en ämnesövergripande lärarfortbildning.

  Inbjudan till Kärleksliv
  Tid: Tisdag den 22 september kl 9-17
  Anmälan: Via webforumlär senast 15/9
  Plats: Skansen och Naturens Hus

 • Kvarts, eklogit och diamant

  Lärarfortbildning om att arbeta naturvetenskapligt med mineral och bergarter.
  Vi ger tips på hur du kan jobba med stenar och det naturvetenskapliga arbetssättet i skolan.

  Inbjudan till Kvarts, eklogit och diamant
  Tid: 28 okt kl. 12.30-16.00. Fika ingår.
  Anmälan Via webformulär senast 20/10.
  Plats: Naturens Hus i Bergianska trädgården
  Målgrupp: Lärare i grundskola

 • Evolution

  Under denna fortbildning går vi igenom evolutionens grunder och belyser närmre några utvalda växter och djurs evolution.

  Tid: höst 2015
  Frågor ställs till: Anders Blomqvist, anders.blomqvist@vetenskapenshus.se