Lärarfortbildning

På gång 2015


FYSIK
Ljusets år 2015 Mer information kommer jan 2015.
Del 1 Ljusets egenskaper (11 mars)
Del 2 Ljusets tillämpningar, tekniks användning (höst 2015)
Frågor ställs till: fysik@vetenskapenshus.se

FYSIK
Mästarklasser i partikelfysik (17 mars)
Årligt evenemang för både elever och lärare på gymnasiet. Stifta bekantskap med partikelfysik och arbeta med riktiga forskningsdata från CERN, tillsammans med andra forskningscentra i Europa. Dagen innehåller föreläsningar, praktiskt arbete, besök på AlbaNova samt videokonferens som leds av forskare vid CERN. Mer information kommer jan 2015.
Frågor ställs till: fysik@vetenskapenshus.se


MATEMATIK
Pi-dagen (13 mars)
Kom och fira Pi-dagen med oss fredagen den 13 mars. Förutom våra populära skolprogram i matematik erbjuder vi under dagen populärvetenskapliga föredrag, en matematisk utställning, tipspromenad, prova-på-aktiviteter och tillfälle att träffa ett helt gäng matematiker! Mer information kommer jan 2015.
Frågor ställs till: matematik@vetenskapenshus.se


MATEMATIK
Att vara matematisk (vår 2015)
Passa på att skaffa dig massor av matematisk inspiration och nya idéer! Hur många stenar får det plats i en viss kvadrat? Kan alla tal läggas i kvadrater eller finns det speciella kvadrattal? Vilka geometriska figurer kan ett primtal bilda? Genom konkreta aktiviteter och naturinspirerade arbetsmaterial närmar vi oss dessa frågor och upptäcker några av de naturliga talens allra mest grundläggande egenskaper. Vi tar avstamp i skolprogrammet ”Naturlig matematik” och berättar om hur vi arbetar laborativt och ”hands-on” med de allra yngsta barnen. I slutet av dagen tar vi tillsammans fram ett material att ta med tillbaka till klassrummet. Mer information kommer jan 2015.
Frågor ställs till: matematik@vetenskapenshus.se


BIOLOGI
Klimatdag (8 maj)
I samarbete med Bert Bolincentret för klimatforskning på Stockholms universitet. Mer information kommer jan 2015.
Frågor ställs till: ann.franzen@vetenskapenshus.se


BIOLOGI
Trollsländor, vattenbin och salamandrar (maj)
Vi håvar och undersöker det myllrande livet, lär oss känna igen viktiga djurgrupper, studerar deras biologi och skapar näringsvävar. Vi pratar om vilka djur som är växtätare respektive rovdjur, hur de andas och undviker att bli uppätna samt hur de förflyttar sig. Vi tar upp några djurs livscykler, som till exempel trollsländans. Du kommer också att få tips på hur du kan jobba med temat på skolan. Mer information kommer jan 2015.
Frågor ställs till: johan.lundberg@vetenskapenshus.se


BIOLOGI
Kärleksliv (höst 2015)
Ta chansen att lära dig mer om växters, djurs och människors samspel mellan uppvaktning, sexualitet och förökning. Vad är lockande i människovärlden, växt- och djurvärlden, varför och för vem? Kärleksliv är en ämnesövergripande lärarfortbildning med botanister, zoologer och kulturhistoriker från Skansen och Vetenskapens Hus. Mer information kommer jan 2015.
Frågor ställs till: ann.franzen@vetenskapenshus.se


BIOLOGI
Evolution (höst)
Under denna fortbildning går vi igenom evolutionens grunder och belyser närmre några utvalda växter och djurs evolution. Mer information kommer jan 2015.
Frågor ställs till: anders.blomqvist@vetenskapenshus.se


TEKNIK
Produktdesign med 3D- skrivaren
Tid: måndag 16 feb kl. 16:00 - 19:00
Mer information kommer jan 2015. Frågor ställs till: annica.hofberg@vetenskapenshus.se

Skriva skrivningar i teknikämnet
Mer information kommer jan 2015. Frågor ställs till: ewaec@kth.se

Om krafter i tekniken
Mer information kommer jan 2015. Frågor ställs till: ewaec@kth.se

Energi-experiment
Mer information kommer jan 2015. Frågor ställs till: ewaec@kth.se


SYV-dag (höst 2015)
KTH, Stockholms universitet och Vetenskapens Hus bjuder in till en heldag med naturvetare och ingenjörer i fokus. Målet med dagen är att ge dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare mer kunskap om yrkesliv och utbildningar inom naturvetenskap, teknik och matematik. Mer information kommer jan 2015.
Frågor ställs till: ewaec@kth.se