Lärarfortbildning

BIOLOGI


Dofter i naturens tjänst – om växternas doftkommunikation

Kan man med hjälp av växtdofter skydda sig mot malaria? Vad händer om man tillsätter kanel vid frögroning? Och hur hittar egentligen parasitväxten sin värd?
Välkommen till fascinerande växters dag och vår fortbildning där vi, tillsammans med professor Anna-Karin Borg Karlsson, kommer att lära oss mer om växters olika dofter och deras nytta. Både för människan, naturen och för växten själv. Dessutom kommer vi att presentera ett antal labbar på temat som du enkelt kan göra med dina elever i skolan. Vi börjar i Naturens Hus och avslutar med en vårvandring i Bergianska trädgården och njuter av alla härliga dofter i Edvard Andersons växthus. Inbjudan till fortbildningen
Efter detta finns det dessutom möjligheter för er att träffa växtforskare i Gamla orangeriet i Bergianska trädgårdens arrangemang Fascinerande växters dag. Läs mer om dagen...
Tid: 18 maj kl. 14.30 -16.30. Kaffe med tilltugg ingår.
Plats: Naturens Hus i Bergianska trädgården.
Målgrupp: Lärare för grundskolans senare del och gymnasiet.
Anmälan och frågor: senast 8 maj till johan.lundberg@vetenskapenshus.se, 08-790 98 11


Kvarts, eklogit och diamant

Att arbeta med naturvetenskapligt med mineral och bergarter.
Hur kan vi känna igen våra vanligaste mineral och bergarter? Välkommen att lära dig mer om hur man kan identifiera mineral och bergarter genom att använda det naturvetenskapliga arbetssättet. Vi identifierar mineral genom att exempelvis studera dess streckfärg, hårdhet och fettglans och bergarter genom att titta på struktur och innehåll. Efter detta så kommer du att se på stenar med nya ögon. Du kommer också att få tips på hur du kan jobba med stenar och det naturvetenskapliga arbetssättet i skolan. Inbjudan till Kvarts, eklogit och diamant...
Tid: 28 okt kl. 12.30-16.00. Fika ingår.
Plats: Naturens Hus i Bergianska trädgården
Målgrupp: Lärare i grundskola
Anmälan och frågor: senast 28/4 till johan.lundberg@vetenskapenshus.se, 08-790 98 11


Kärleksliv

Ta chansen att lära dig mer om växters, djurs och människors samspel mellan uppvaktning, sexualitet och förökning.
Vad är lockande i människovärlden, växt- och djurvärlden, varför och för vem? Kärleksliv är en ämnesövergripande lärarfortbildning med botanister, zoologer och kulturhistoriker från Skansen och Vetenskapens Hus.
Tid: höst 2015
Frågor ställs till: Ann Franzén, ann.franzen@vetenskapenshus.se


Evolution

Under denna fortbildning går vi igenom evolutionens grunder och belyser närmre några utvalda växter och djurs evolution.
Tid: höst 2015
Frågor ställs till: Anders Blomqvist, anders.blomqvist@vetenskapenshus.seFYSIKLjusets tillämpningar, tekniks användning

Med anledning av att 2015 är ljusets år (http://www.ljus2015.se) arrangerar vi ett antal lärarfortbildningar på temat ljus.
Tid: höst 2015
Frågor ställs till: fysik@vetenskapenshus.seMATEMATIK


Att vara matematisk

Hur många stenar får det plats i en viss kvadrat? Kan alla tal läggas i kvadrater eller finns det speciella kvadrattal? Vilka geometriska figurer kan ett primtal bilda? Välkomna till en fortbildning för förskolelärare och lärare i grundskolans lägre åldrar!
Genom konkreta aktiviteter och naturinspirerade arbetsmaterial närmar vi oss dessa frågor och upptäcker några av de naturliga talens allra mest grundläggande egenskaper. Vi tar avstamp i skolprogrammet ”Naturlig matematik” och berättar om hur vi arbetar laborativt och ”hands-on” med de allra yngsta barnen. I slutet av dagen tar vi tillsammans fram ett material att ta med tillbaka till klassrummet.
Tid: Höst 2015, datum kommer inom kort!
Anmälan: Via webbformulär
Frågor ställs till: Elin Ottergren, matematik@vetenskapenshus.seTEKNIK


Energi-experiment

Mer information kommer maj 2015.
Frågor ställs till: Ewa Erixson-Carlqvist, ewaec@kth.seÖVRIGT


SYV-dag

KTH, Stockholms universitet och Vetenskapens Hus bjuder in till en heldag med naturvetare och ingenjörer i fokus.
Målet med dagen är att ge dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare mer kunskap om yrkesliv och utbildningar inom naturvetenskap, teknik och matematik.
Tid: to 5 nov 2015
Frågor ställs till: Ewa Erixson-Carlqvist, ewaec@kth.se


Priser för våra fortbildningar: Kostnadsfritt för partners, 800 kr för övriga om inget annat anges.