Kemi och biologi

Allelopati - växternas hemliga krig

Allelopati är när en organism producerar en eller flera ämnen som påverkar tillväxt, överlevnad eller reproduktion hos andra organismer.

Gymnasiearbeten i allelopati på Vetenskapens Hus ht 2017 rör sig i gränslandet mellan biologi och kemi inom forskningsfältet kemisk ekologi. Kemisk ekologi handlar om samspel i naturen som sker med hjälp av molekyler. Inom ramen för temat ”växternas hemliga krig” undersöker vi negativ allelopati. Hur växter försöker utkonkurrera andra växter genom att sprida ämnen som hindrar tillväxt. Undersökningarna sker genom utvinnande av aktiva ämnen ur intressanta växter och biologiska test i form av groningsförsök.

Gemensamma träffar

Arbetet sker självständigt på den egna skolan med ett antal seminarietillfällen på Vetenskapens Hus som stöd i det experimentella arbetet. Träffarna på Vetenskapens Hus är obligatoriska för alla deltagare. Se därför till att du kan delta vid följande tillfällen innan du gör din anmälan:

On 13 sep kl. 17.00-19.00
Sö 17 sep kl. 14.00. Fältarbete i Bromma (frivilligt beroende på frågeställning)
Må 18 sep kl. 17.00-20.00
On 27 sep kl. 17.00-20.00
Ti 24 okt kl. 15.00-17.00 (frivilligt frågetillfälle)

Instruktioner för hur du kan utföra undersökningar kring allelopati på egen hand, läs här.

Anmälan

OBS! Alla platser är nu fulltecknade. Det går inte längre att anmäla sig till detta gymnasiearbete.

Kontakt: marie.danielsson@vetenskapenshus.se