Robotprogrammering

Hur fungerar robotprogrammering? Hur ska man bäst programmera en robot för att utföra en specifik uppgift? Finns det flera tillvägagångssätt när man programmerar en robot? Denna aktivitet bjuder på många funderingar av dessa slag och mynnar förhoppningsvis ut i klartänkta och kreativa lösningar!
Lego Mindstormsrobotar

BlueBots

Vi började med att programmera BlueBot-robotar. De är enkla att använda men hinderbanan som de skulle ta sig genom bjöd på utmaningar. BlueBot är en liten robot som programmeras med knappar som sitter på dess rygg. Via knapparna ger man instruktioner som roboten kommer ihåg. När man väl har startat den så måste den klara sig på egen hand.

Lego Mindstorms

Efter ett tag gick vi över till Lego Mindstorms. Lego Mindstorms-robotarna är mer avancerade än BlueBot och kräver en dator för att kunna programmeras. Till skillnad från BlueBot har de sensorer som vi använder oss av. Uppgiften var att programmera en autonom robot som kan reagera på sin omgivning. Den kanske svänger undan hinder, tutar på dem eller kör in i dem.

Lego Mindstorms-robotarna programmeras med ett grafiskt programmeringsspråk. På datorn placerar man ut olika block i följd som får roboten att göra olika saker. Man kan använda block som upprepar tidigare saker (loop), block som väntar på att olika sensorer ska mäta ett visst värde (event) och block som gör så att olika saker händer beroende på vad sensorerna mäter (if-sats).

Att göra hemma

Om dagens pass var kul finns det massor av saker man kan fortsätta med hemma! Det finns ett grafiskt programmeringsspråk som heter Scratch där man själv kan programmera spel eller dylikt. Även om man inte programmerar robotar gäller principerna vi lärt oss idag. Om man vill börja lära sig mer seriös programmering är Python ett bra språk att börja med. Det är inget grafiskt programmeringsspråk men är ändå lätt att komma igång med. Python är vanligt och nästan alla datorer har något program som är skrivet i det. I Python finns det en ”modul” som heter turtle som är tänkt att användas av personer som aldrig har programmerat innan. Vi som har utvecklat det här passet lärde oss att programmera med hjälp av turtle i Python. I turtle gjorde vi allt från att rita geometriska former till spel och solsystemssimulatorer. Om man vill programmera på en iPad finns det bland annat en app som heter Codea. Codea är väldigt likt Python och det är lätt att komma igång med.

Scratch och Python är kostnadsfria och kan köras på nästan alla datorer. Att lära sig programmering är bara ett par googlesökningar bort.