Gymnasiearbeten

Arbeta som en forskare

På Vetenskapens Hus har du möjlighet att göra ditt gymnasiearbete inom något av våra ämnen. Du kan välja att arbeta själv eller i grupp. I projekten lägger vi också stor tyngd på själva forskningsmetodiken. Kontakta respektive ämne för mer information.


Gymnasiearbeten under läsåret 17/18

Biologi och kemi: Allelopati - kemisk krigsföring hos växter. Projektet löper under höstterminen.

Fysik: Kosmisk strålning och Exoplaneter. Båda projekten kommer starta upp under september och pågår hela höstterminen med avslut efter nyår.

Matematik: Teorin för dynamiska system och kaos. Projektet löper under hela läsåret


Gymnasiearbeten i samarbete med KTH

Vi samarbetar även med KTH när det gäller gymnasierarbeten. För mer information se KTH gymnasiearbeten.

Kontakt: Marcus Angelin, marcus.angelin@vetenskapenshus.se


Gymnasieaktiviteter vid NatFak, Stockholms universitet

Läs mer om olika aktiviteter för gymnasiet inom geo- och miljövetenskap, kemi, fysik och matematik på Naturvetenskapliga Fakulteten vid Stockholms universitet.

Kontakt: respektive institution på Stockholms universitet