Fysik

Projekt 17/18: Kosmisk strålning och Exoplaneter

Vi kommer under läsåret 2017/2018 erbjuda gymnasiarbeten om Kosmisk strålning  och om Exoplaneter och Astrobiologi. 

För frågor och anmälan kontakta Tanja Nymark 


Kosmisk strålning - riktig mätning med partikeldetektor. 

FULLBOKAT - för plats på väntelista, kontakta Tanja Nymark 

Uppstartsmöte: måndag 18 september 17.30 - 19.30 i Vetenskapens Hus.

Du har möjlighet att göra ditt gymnasiearbete inom kosmisk strålning där du (ensam eller i en grupp) får använda de partikeldetektorer vi har i Vetenskapens Hus och göra egna mätningar. Du väljer själv vad du vill undersöka och hur du lägger upp arbetet. Sedan kommer du t.ex. att kunna jämföra dina mätningar med mätningar som Christer Fuglesang gjort på rymdstationen ISS. Gymnasiearbetena handleds under hösten då vi träffas vid 5-6 tillfällen. Under träffarna varvas eget arbete med information kring kosmisk strålning, hjälp med att välja en frågeställning, planera projektet och lära dig hur detektorerna fungerar. Hösten 2016 skicakade vi upp detektorer i väderballong till ca 30 000 meters höjd för att göra mätningar vid olika höjder i atmosfären, och vi planerar att upprepa detta hösten 2017. I början av våren avslutas projektet med en mini-konferens där alla deltagare presenterar sina resultat.

Bakgrund
Dokument
Kursinformation


Astronomi - Exoplaneter och Astrobiologi
FULLBOKAT - för plats på väntelista, kontakta Tanja Nymark 

Uppstartsmöte: måndag 18 september kl. 17.30 - 19.30 i Vetenskapens hus.

I det här projektet får du under ditt gymnasiearbete (ensam eller tillsammans med en annan elev) göra en teoretisk undersökning av vilka faktorer som kan påverka möjligheterna för liv på planeter utanför vårt solsystem (s.k. exoplaneter), något som faller inom området astrobiologi (se dokumentet om Bakgrund för mer information). Inledande så ingår även ett praktiskt moment där du får analysera riktiga forskningsdata och (åter)upptäcka en eller flera planeter, och utifrån dina resultat påbörja en undersökning kring stjärnsystemets och planetens förutsättningar för liv. Hur du sen utökar din undersökning till andra exoplaneter och vilka aspekter du vill fokusera på väljer du själv. Projektet handleds under hösten vid ett antal träffar av bland annat en forskare i astrofysik och exoplaneter från institutionen för astronomi vid Stockholms Universitet.

Mer om projektets bakgrund.

Bakgrund
Dokument
Kursinformation


Blandade teman i fysik

Vi har möjlighet att bistå med utrustning och kunnande i ett antal områden inom fysiken. Då efterfrågan på blandade teman är stor så tar vi endast emot elever från våra partnerkommuner och partnerskolor i dessa projekt. Områdena som vi kan hjälpa till med (i mån av tid) är:

Radioaktivitet

Vi har mätutrustningar för mätningar av radioaktiva ämnen. Framför allt kan vi studera radon i hus och i vattenprover. Vi kan också mäta cesiumhalt i exempelvis svampar. Det kommer att vara möjligt att låna utrustning.

Supraledning

Ni kan komma hit och mäta hur resistansen varierar med olika temperatur på två prover av olika supraledande ämnen. Ett sådant experiment där man bestämmer kritiska temperaturen för ett supraledande ämne är ett bra komplement vid arbeten som handlar om supraledning.

Ljusmätningar

Vi har spektrometrar för avancerade mätningar av ljusintensitet vid olika våglängder. Möjliga tillämpningar är absorbtionsmätningar eller spektralanalys av olika källor (lampor, solen eller annat)

Datainsamling

Det finns ett stort utbud av sensorer som kan kopplas till dator för insamling av data vid exempelvis långtidsmätningar.

För frågor om lån av utrustning kontakta Stefan Åminneborg, tel: 08-790 98 09