Fysik

fuglesang.jpg

Fysikarbeten vi kan hjälpa till med

Detta gäller endast elever från våra partnerkommuner och partnerskolor. Vi har möjlighet att bistå med utrustning och kunnande i ett antal områden inom fysiken.För frågor och anmälan kontakta Stefan Åminneborg. Kontakt: stefan.aminneborg@vetenskapenshus.se, tel: 08-790 98 09 

Områdena är:

easy forex sign up Radioaktivitet Vi har mätutrustningar för mätningar av radioaktiva ämnen. Framför allt kan vi studera radon i hus och i vattenprover. Vi kan också mäta cesiumhalt i exempelvis svampar. Det kommer att vara möjligt att låna utrustning.

http://jonmcculloch.com/?svil=trading-in-chinese-stocks&ba9=5d trading in chinese stocks Supraledning Ni kan komma hit och mäta hur resistansen varierar med olika temperatur på två prover av olika supraledande ämnen. Ett sådant experiment där man bestämmer kritiska temperaturen för ett supraledande ämne är ett bra komplement vid arbeten som handlar om supraledning.

stock option demo Ljusmätningar Vi har spektrometrar för avancerade mätningar av ljusintensitet vid olika våglängder. Möjliga tillämpningar är absorbtionsmätningar eller spektralanalys av olika källor (lampor, solen eller annat)

binaire opties cursus Datainsamling Det finns ett stort utbud av sensorer som kan kopplas till dator för insamling av data vid exempelvis långtidsmätningar.

 

Gymnasiearbete som pågår löpande

Vi kommer under läsåret 2017/2018 erbjuda gymnasiarbeten om http://dklokator.pl/?oljade=binà “Ñ“à ’Ñ“à “â€šà ’Â¤re-traden-system binà “Ñ“à ’Ñ“à “â€šà ’Â¤re traden system Kosmisk strålning  och om forex valutakurser Exoplaneter och Astrobiologi.

För frågor och anmälan kontakta Tanja Nymark trading simulator Kontakt: tanja.nymark@vetenskapenshus.se

 

köpa renova Kosmisk strålning - riktig mätning med partikeldetektor. 

Uppstartsmöte: tidigast 18 september 17.30 i Vetenskapens Hus.

Du har möjlighet att göra ditt gymnasiearbete inom kosmisk strålning där du (ensam eller i en grupp) får använda de partikeldetektorer vi har i Vetenskapens Hus och göra egna mätningar. Du väljer själv vad du vill undersöka och hur du lägger upp arbetet. Sedan kommer du t.ex. att kunna jämföra dina mätningar med mätningar som Christer Fuglesang gjort på rymdstationen ISS.
Gymnasiearbetena handleds under hösten då vi träffas vid 5-6 tillfällen. Under träffarna varvas eget arbete med information kring kosmisk strålning, hjälp med att välja en frågeställning, planera projektet och lära dig hur detektorerna fungerar. Hösten 2016 skicakade vi upp detektorer i väderballong till ca 30 000 meters höjd för att göra mätningar vid olika höjder i atmosfären, och vi planerar att upprepa detta hösten 2017. I början av våren avslutas projektet med en mini-konferens där alla deltagare presenterar sina resultat.

Information om årets projekt kommer i början av höstterminen.

Nedan är förra årests info:

Bakgrund >>

Dokument >>Kursinformation >>
 

http://nottsbushido.co.uk/hotstore/Hotsale-20150822-320770.html binäre optionen gewinner strategie Astronomi - Exoplaneter och Astrobiologi

http://paginas-web.mx/?yoga=trading-option-binary trading option binary Översikt

Uppstartsmöte: tidigast 18 september kl. 17.30 i Vetenskapens hus.

I det här projektet får du under ditt gymnasiearbete (ensam eller tillsammans med en annan elev) göra en teoretisk undersökning av vilka faktorer som kan påverka möjligheterna för liv på planeter utanför vårt solsystem (s.k. exoplaneter), något som faller inom området astrobiologi (se dokumentet om Bakgrund för mer information).

Inledande så ingår även ett praktiskt moment där du får analysera riktiga forskningsdata och (åter)upptäcka en eller flera planeter, och utifrån dina resultat påbörja en undersökning kring stjärnsystemets och planetens förutsättningar för liv. Hur du sen utökar din undersökning till andra exoplaneter och vilka aspekter du vill fokusera på väljer du själv.

Projektet handleds under hösten vid ett antal träffar av bland annat en forskare i astrofysik och exoplaneter från institutionen för astronomi vid Stockholms Universitet.

live currency exchange rates Bakgrund

Forskare inom astronomi har nu upptäckt ca 4000 nya planeter som kretsar kring tusentals andra stjärnor, där den första exoplaneten (eng: http://ekja.ee/?sekvoya=la-verita-sulle-opzioni-binarie la verita sulle opzioni binarie binäre option rendite extras binär optionen cortal consors Köp Strattera 18 mg master olar tips voor binaire opties trading opzione binarie planet) upptäcktes 1995, och de flesta har faktiskt upptäckts bara de senaste fem åren. Med dessa upptäckter ser vi en enorm variation med fantastiska stjärnsystem som är helt olika vårt eget solsystem, med planeter som är mindre än Merkurius, större än Jupiter, som kretsar kring sin stjärna på en hundradel av avståndet som Jorden kretsar kring Solen.

 

I denna mångfald söker inte bara astronomer, men även kemister, biologer, fysiker och geologer efter planeter som kan tänkas ha rätt förutsättningar för att liv skulle kunna uppstå. Denna korsdisciplinära forskning kallas oftast för astrobiologi och kan liknas vid läran om livet i Universum. Även om fokus i detta projekt ligger på astronomin så kommer du också stöta på många intressanta aspekter från de andra områdena i din undersökning, då det inte bara är några få faktorer som tros ha en inverkan på förutsättningarna för liv.

 

Ett grundläggande koncept är den klassiska beboeliga zonen (eng: classical habitable zone, CHZ) som helt enkelt definieras utefter hur mycket elektromagnetisk strålning en planet skulle ta emot vid ett visst avstånd från sin stjärna, för att det (under de rätta omständigheterna) ska kunna finnas flytande vatten på planetens yta. Detta är en bra startpunkt att utgå ifrån, men som ni kommer få se så finns det många andra faktorer som kanske till och med är viktigare!

 

Vid de gemensamma tillfällena kommer vi till en början diskutera de olika metoderna (främst transit- och radialhastighetsmetoden) som används för att hitta exoplaneter och ni kommer själva att få prova på att använda dessa metoder på riktiga forskningsdata.