Fysik

fysik.jpgInspiration och fördjupning i aktuell fysik På Vetenskapens Hus erbjuder vi ett stort utbud av laborationer i fysik både för högstadie- och gymnasieelever. Vi har besök som passar antingen som inspiration eller som en del av grundskolans fysik eller de olika gymnasiekurserna.

Ett fysikbesök inleds med en kort introduktion. Beroende på besöket får eleverna sedan laborera själva, får demonstrationer av olika fenomen eller rundvandring på t.ex. AlbaNova.

Under ert besök på Vetenskapens Hus är det fysikstudenter från SU eller KTH som tar emot er. Det ger era elever en bra möjlighet att prata med nästan jämnåriga om hur det är att läsa vidare efter gymnasiet. Ett besök i fysik tar ungefär 1,5 timmar. Då mycket av vår utrustning finns i halvklassuppsättning är det vanligt att klasser besöker oss under 3 timmar och gör två olika laborationer i halvklass med byte efter 1,5 timmar. Det går också bra att kombinera ett besök i fysik med ett besök inom ett annat ämne. För att se vilka aktiviteter vi har för elever i fysik läs mer på Skolprogram >>

Vid frågor och bokningar i fysik kontakta:
Stefan Åminneborg, e-post: stefan.aminneborg@vetenskapenshus.se, tel: 08-790 98 09
Tanja Nymark, e-post: tanja.nymark@vetenskapenshus.se, tel: 08 - 790 98 14

Gymnasiearbeten i Kosmisk strålning för gymnasieelever På Vetenskapens Hus har elever möjlighet att göra gymnasiearbeten inom kosmisk strålning under läsåret 2013/14. Du får möjlighet att låna hem partikeldetektorer och göra egna mätningar. Du väljer själv vad du vill undersöka och hur du vill lägga upp sitt arbete. Vid 4-5 tillfällen under hösten träffas vi på Vetenskapens Hus där föreläsningar om kosmisk strålning varvas med information om detektorerna, hjälp med att välja frågeställning, planering av och diskussioner kring projektet. Projektet avslutas med en mini-konferens där alla som deltagit presenterar sina resultat för varandra.

Vid frågor kontakta:
Tanja Nymark, e-post: tanja.nymark@vetenskapenshus.se, tel: 08 - 790 98 14

Och jorden hon snurrar – en utställning i astronomi En utställning i astronomi som riktar sig mot barn i åldern 7-11 år. Utställningen är framtagen av astronom Margareta Malmort på Stockholms universitet och är en separat aktivitet som inte tillhör Vetenskapens Hus men vi tar gärna emot bokningarna. Aktiviteten erbjuder elever och lärare en litet annorlunda upplevelse med temat jordens rörelse och vår stjärnhimmel.

Läs mer på Skolprogram >> eller titta på Rymdblick.se