Kartor ForskarFredag

Karta över forskarutsällningen på plan 3 och 4


Karta över forskarutstälnningen på plan 5


Karta över forskartorget, utomhus