Föreståndarens ord

CK_stor.jpg
"Titta, den svävar!" "Känn, det blir varmt!" "Lukta på det här!" "Vad är det som händer?" "Varför blir det så?" "Hur kan vi ta reda på det?".

Vi ser och hör det hela tiden, barn och ungdomars nyfikenhet. Genom experiment, undersökningar och hands-on aktiviteter vill vi väcka frågor och diskussioner, som leder till ny kunskap inom de naturvetenskapliga ämnena, teknik och matematik. Det ska kännas spännande, relevant och aktuellt, och vi vill visa att detta är kunskap som är viktig!

Lärare är ju en av nycklarna till ungdomars lärande, och vi vill hjälpa till att sprida inspiration och aktuell kunskap. Vi erbjuder lärarfortbildningar inom alla våra ämnen och för lärare i alla stadier. Till fortbildningarna bjuder vi in forskare som föreläser om ett aktuellt ämne, vi experimenterar och diskuterar, med syftet att inspirera och ge kunskap att ta med sig direkt tillbaka till klassrummet. Ett par olika exempel är Ingen jul utan växter, en fortbildning om julens alla växter i Bergianska trädgårdens julutställning för lärare i alla stadier, och Proteiner, en väldigt specifik fortbildning kring proteiner som önskats av en grupp gymnasielärare

Vi tror att möten och förebilder är otroligt viktiga för att öka intresset för dessa ämnesområden bland ungdomar. Möten ger möjlighet till att ställa frågor om hur det är att studera vidare, vad man kan jobba med sedan och mycket annat. Under skolbesök möter eleverna studenter från KTH och Stockholms universitet som leder experimenten, de möter aktuell forskning och företag genom några av våra skolprogram och de får uppleva högskolemiljö genom våra lokaler vid AlbaNova och i Bergianska trädgården.

Välkomna till ett nytt år fyllt av nyfikenhet, aktuella frågor och naturvetenskap och teknik på riktigt!

Cecilia