Föreståndarens ord

cecilia-kozma_170503_CA_web.jpg Vi utmanar unga att utforska världen.

Vår vision lanserades i årsskiftet och under 2016 har vi haft den som utgångspunkt och ledstjärna i verksamheten.

I centrum av visionen finns naturligtvis de unga. Genom att låta barn och ungdomar utforska naturvetenskap, teknik och matematik vill vi visa hur spännande och viktiga de här ämnena är. Vi utmanar genom våra skolprogram och evenemang. Genom lärarfortbildningar vill vi ge lärare nya verktyg och ny kunskap för att kunna utmana sina elever med.

Vi som utmanar är många. Dels är det alla vi som arbetar i verksamheten, som brinner för våra ämnen, för att inspirera och lära ut. Dels är det alla vi samverkar med på olika sätt, lärare och pedagoger i skolan, forskare från universiteten, och representanter från företag och övriga samarbetspartners. Sist, men definitivt inte minst, är det våra fantastiska besöksledare – studenter från KTH och Stockholms universitet som arbetar med oss vid sidan av sina studier.

Året inleddes med ett Edcamp för och av lärare i våra lokaler. Tillsammans med lärare arrangerade vi även prova-på-programmeringskvällar, arbetade med aktiviteter för nyanlända elever och testade ut nya skolprogram. Forskare inspirerade och berättade om hur de utforskar världen, under evenemang som ForskarFredag, på lärarfortbildningar och i samband med att gymnasieelever gjorde sina gymnasiearbeten. Företag informerade om varför denna kunskap behövs och om framtida karriärmöjligheter i vår företagsutställning, vid olika evenemang och vid studiebesök.  

Programmering har varit ett stort fokus i verksamheten under året. Vi har utvecklat en lärarfortbildningskurs, startat upp våra prova-på-programmeringskvällar och tagit fram elevaktiviteter i programmering.  Lite extra festligt var det då vi invigde modellen av Venus i Sweden Solar System i samband med Merkuriuspassagen i maj.

Mycket har skett i våra hus och under olika evenemang och detta var bara ett axplock från året som gått. 

Cecilia