Schema

Kurstillfälle 1: Digitalt prova-på
Tid: måndag 4 september, kl 8-17
Plats: sal Cleve, Vetenskapens Hus
Upplägg: Ni får möjlighet att under en heldag börja bekanta er med olika verktyg som ‘lapp-programmering’, Blue-Bot, Twine, Lego Mindstorms, Scratch.

Kurstillfälle 2: Programmering i klassrummet
Tid: onsdag 6 september, kl 8-17
Plats: sal Cleve, Vetenskapens Hus
Upplägg:
Kl 8-12: Föreläsning och praktiska övningar lär ut grundbegrepp inom programmering. Arbete med klassprojekt börjar.
Kl 13-17: Tid för eget arbete.

Kurstillfälle 3: Uppstart klassprojekt. Genus.
Tid: tisdag 12 september, kl 12-19
Plats: sal Cleve, Vetenskapens Hus
Upplägg:
Kl 12-15: Tid för eget arbete.
Kl 15-19: Planering av klassprojekt. Föreläsning om Genus och teknik.

Kurstillfälle 4: Språk och genus inom klassprojekten
Tid: torsdag 14 september, kl 8-17
Plats: sal Cleve, Vetenskapens Hus
Upplägg:
Kl 8-12: Grupparbeten kring språk, kommunikation, genus. Handlingsplan klassprojekt.
Kl 13-17: Tid för eget arbete.

Kurstillfälle 5: Klassprojekt
Tid: måndag 18 september, kl 8-17
Plats: sal Cleve, Vetenskapens Hus
Upplägg:
Kl 8-12: Färdigställande av klassprojekt. Diskussion kring bedömning och kartläggning av praktiska behov. 
Möjlighet att prova på Raspberry Pie, Arduino och Python.
Kl 13-17: Tid för eget arbete.

Eget projekt i klassrummet. Lektionsplanering + genomförande.

Kurstillfälle 6: Erfarenhetsutbyte kring genomförda klassprojekt
Tid: torsdag 16 novemberl, kl 9-16
Plats: sal Curie, Vetenskapens Hus
Presentationer av de olika projekten. Workshop och diskussioner.

Praktisk information Medtag egen skoldator (ej iPad) till samtliga kurstillfällen.

Kursinformation ht 2017 som pdf hittar du här >>