Deltagarmaterial

Lektionsplaneringar

Emelie Werkö och Daniel Kashefi, Nova Engelska skolan: PP (åk 2 och 4)
Lise-Lotte Liljedal, Matteusskolan: PP (åk 5)
Marica Gyllander, Björknässkolan: PP
Roger Carter, Fria Maria Barnskola: PP (åk 4-6) 
Eva Östlund och Ann Lundgren, Brotorpsskolan: PP (åk 1 och 2)