lärarfortbildning

Blue-Bots för de yngsta

Programmering för de allra yngsta.

Lär känna Blue-Bots-robotorna som kan introducera programmering lågstadiebarn till programmering. Eftersom Blue-Bots är robusta och enkla i sitt utförande passar de för de allra yngsta. Fortbildningen ges på beställning under hela året.

Blue-Bots och Scratch

Nyfiken på programmering i klassrummet?

I denna fortbildning hjälper vi dig att komma igång.

Det besvärliga värmebegreppet

Välkommen till en halv dags fortbildning där du får fördjupa dig i ämnet värme samt diskutera uppfattningar och missuppfattningar om begreppen värme och temperatur.

Evolution

Fördjupa dig inom växters och djurs evolution.

Under denna fortbildning går vi igenom evolutionens grunder och belyser närmre några utvalda växters och djurs evolution.  

Kromatografi

En praktiskt orienterad fortbildning där vi fördjupar oss i kromatografi, från papperskromatografi till gaskromatografi.

Du får testa aktiviteter du sedan kan genomföra i skolan och prova på våra skolprogram i kromatografi på Vetenskapens Hus.

Matematiken i en dator

Hur fungerar matematiken i en dator och varför är det så bra med just den binära talbasen? 

Kodning handlar om att förpacka ett budskap så att det kan överföras, för att sedan packas upp igen.

Mineraler och bergarter

Välkommen att lära dig mer om mineral, bergarter och det naturvetenskapliga arbetssättet.

I denna fortbildning identifierar vi mineral genom att exempelvis studera dess streckfärg, hårdhet och fettglans och bergarter genom att titta på struktur och innehåll.

Talpussel - om taluppfattning

Vilka tal kan bilda rektanglar eller kvadrater? Hur knyter dessa två geometriska former an till de naturliga talens allra mest grundläggande egenskaper?

I denna fortbildning visar vi hur du tillsammans med dina elever kan utforska de naturliga talens egenskaper på ett lekfullt och taktilt vis.

Scratchprogrammering

Kom igång med programmering i klassrummet på ett lekfullt vis!

Vi tittar lite närmare på hur spel kan programmeras i Scratch. Det ger en första ingång till s.k blockprogrammering - en metod som hjälper nybörjare att lära sig logiken och tänket programmering. Fortbildningen ges på beställning under hela året.

Syndicate content