Villkor

Villkoren gäller vid bokning av våra skolprogram för skolklasser, lärarfortbildningar samt barn- och ungdomskurser. Genom att du gör en bokning ger du ditt samtycke till att ha läst, förstått och godkänt våra villkor och regler.


Skolprogram

Din bokning

Din bokning av skolprogram är bindande när du har bekräftat ett bokningsförslag från oss. Bokningen ska vara oss tillhanda senast 10 arbetsdagar innan besöket.
Syftet med besök med skolgrupper ska vara att komplettera undervisningen, inte att ersätta ordinarie undervisning.

Priser och betalningsvillkor

Skola eller kommun som är partner med Vetenskapens Hus har fria besök enligt avtal. Läs mer om vilka som har avtal.

Om din skola eller kommun inte har avtal med Vetenskapens Hus faktureras ni klassbesöket i efterhand. Skola /kommun utan avtal betalar enligt pristabell för elevaktiviteter.

Avbokning/ombokning

Som lärare har du alltid möjlighet att boka om eller avboka skolprogram. Dock ska detta göras senast 10 arbetsdagar före den bokade aktiviteten. Vänligen mejla snarast ert ärende samt bokningsnummer till den ämnesgrupp du har bokat ditt besök med.

Vid avbokning / ombokning senare än 10 arbetsdagar före besöket debiteras ni motsvarande hela besökskostnaden per elevgrupp, se pristabell för elevaktiviteter. Detta gäller både er som har tecknat avtal och er som inte har avtal med oss.


Lärarfortbildningar

Din bokning

Din anmälan till fortbildning är bindande när du fått en bokningsbekräftelse av oss.

Priser och betalningsvillkor

Skola eller kommun som har avtal med Vetenskapens Hus har fri tillgång till våra lärarfortbildningar. Läs mer om vilka som har avtal.

Om din skola eller kommun inte har avtal med Vetenskapens Hus så faktureras ni i efterhand. Skola /kommun utan avtal betalar enligt pristabell för lärarfortbildningar.

Avbokning

Som lärare har du alltid möjlighet att avboka din anmälan till fortbildning. Dock ska detta göras senast 10 arbetsdagar före den bokade aktiviteten om inget annat anges. Vänligen mejla oss snarast. Vid avbokning senare än 10 arbetsdagar före besöket debiteras motsvarande kurskostnaden, se pristabell för lärarfortbildningar. Detta gäller både er som har tecknat avtal och er som inte har avtal med oss.


Beställningsfortbildningar

Din bokning

Din beställning av fortbildning är bindande när du fått en bokningsbekräftelse av oss.

Priser och betalningsvillkor

Skola eller kommun som har avtal med Vetenskapens Hus har möjlighet att beställa en fortbildning och avgiften för fortbildningen är redan betald av huvudman. Läs mer om vilka som har avtal.

Fortbildning beställs för minst 8 deltagare. Den fylls på upp till 16 deltagare om inte beställaren specifikt önskar annat.

Avbokning

Som grupp eller enskild lärare har du alltid möjlighet att avboka din anmälan till beställd fortbildning. Dock ska detta göras senast 10 arbetsdagar före den bokade aktiviteten om inget annat anges. Fortbildningen genomförs för minst 8 personer. Vänligen mejla oss snarast er avbokning. Vid avbokning senare än 10 arbetsdagar före besöket debiteras 1 000 per lärare, men max 10 000 kr per skola.


Helgkurs, sommarskola och upptäckarkurs

Anmälan och återbetalning

Er anmälan är bindande och eventuell avanmälan sker skriftligt så snart som möjligt. Vid avanmälan senare än en vecka innan kursstart, eller uteblivande från kurs, tas full kursavgift ut. Vetenskapens Hus återbetalar alltid om ni avbokar enligt gällande avbokningsregler, eller om ert barn blir långvarigt sjuk och med läkarintyg kan styrka att hen ej kan närvara på kursen. Vid kortvarig sjukdom, och andra orsaker som leder till att ert barn missar ett fåtal tillfällen görs ej någon återbetalning.

Ta också del av våra trivselregler.


Kontakt

Vid frågor kontakta oss på 08-790 98 22, må-to kl. 8-17, eller bokningsansvarig.


Sidan uppdaterades senast 2017-05-15