Bli referenslärare

Skolans kurs- och ämnesplaner är en grundpelare när vi utvecklar våra skolprogram och lärarfortbildningar.

Som en del av vår organisation har vi därför ett antal lärare i ett referenslärarråd som ger oss feedback i vårt utvecklingsarbete.

Som referenslärare erbjuds du att prova på nyutvecklade aktiviteter med dina elever och vi ordnar tematräffar en gång per termin. Just nu söker vi ett antal nya lärare till rådet. Hör av dig till föreståndare Cecilia Kozma om du är intresserad!