Science on Stage 2011

Deltagare Köpenhamn 2011

Den 16-19 april 2011 genomfördes Science on Stage i Köpenhamn - en europeisk ”biennal” för NV- och tekniklärare. Temat var för Sverige ”samarbete mellan skola och högskola/universitet”. Vi presenterade goda samarbeten mellan gymnasiet och högre studier där lärare och elever/studenter engageras och lyfter utbildningen till en högre nivå.

Ett fullspäckat program med 350 lärare.

Ca 350 lärare deltog i festivalen. Sverige tilldelades 9 lärarplatser. Festivalen är hölls på Örestad Gymnasium under det danska påsklovet. Ett fullt program>>> i fyra dagar med föreläsningar, seminarier, utställningar och presentationer löpte parallellt under en vecka. Hela tiden pågick en mässa med de deltagande länderna som utställare. I denna mässa ställde den svenska gruppen ut det/projekt som Sverige väljer att visa upp.

Så här var det i Köpenhamn

Kolla in länken för att se hur det såg ut i Köpenhamn här >>.Du kan också se filmsnuttar >>> från festivalen och besöka arrangörerna och många av lärarna som ställde ut. De får själva berätta om sina projekt och upplevelser!

2011 satsade SonS Sverige och Skolverket på samarbete med högskolan

Den här gången satsade vi på lärare som samarbetar med högskolor/universitet. Följande nio lärare har valdes ut att delta i vetenskapsfestivalen 2011:

- Martin Lundqvist, Åbyskolan, Klippan utanför Lund
- Helena Lennholm, Åva gymnasium, Täby utanför Stockholm Helenas reseberättelse >>
- Lars Gråsjö, Danderyds gymnasium, Stockholm
- Mia Ponoppidan, Katedralskolan, Uppsala
- Mickey Missler, Universitetsholmens gymnasium, Malmö Mickeys reseberättelse >>
- Christina Sundén, Älvkullegymnasiuet, Karlstad
- Johanna Björk Jonsson, Härnösands gymnasium, Härnösand Johannas reseberättelse >>
- Svea Johansson, Älvkullegymnasiet, Karlstad
- Helena Danielsson Thorell, Kungsholmens gymnasium, Stockholm Helenas reseberättelse >>
teamSweden.1.JPG

Läs deltagarnas abstracts och projektbeskrivningar från 2011

Se deltagarnas abstract och projektbeskrivningar som de skickade in till Science on stage.
Abstracts Allabstact_Sweden.docx
Abstracts och projektbeskrivningar Abstract och Projektbeskrivningar.doc

Deltagarna sprider kunskapen vidare

De svenska lärare som åkte till Köpenhamn har nätverkat och sprider kunskaper om och information om SonS. Lärarna gör detta dels genom att presentera sina och andras projekt till kollegor och genom lokala medier men också på 2012 års nationella arrangemang men också genom att skriva mindre artiklar i respektive resurscentrums tidningar