Kommunpartner

Kostnad 2014
Kostnad för avtal mellan Vetenskapens Hus och en kommun baseras på antalet skolelever i kommunen samt en grundavgift. Detta gäller förskola, grundskola och gymnasium.

För mer information och avtalsförslag kontakta Elisabet Bergknut, elisabet.bergknut@vetenskapenshus.se