Publikationer

Forskningsöversikt om informella lärmiljöer

"Hur kan informella lärmiljöer användas för att stödja elevers lärande och intresse för naturvetenskap?"
En forskningsöversikt gällande informella lärmiljöers effekter på elevers lärande och intresse för naturvetenskap. Den är framtagen inom ramen för det samarbetsavtal som finns mellan Vetenskapens Hus och Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad. Rapportens syfte är att visa på några sätt som informella lärmiljöer kan användas för att stödja elevers lärande och intresse för naturvetenskap. Utifrån denna översikt föreslås sedan möjliga områden som kan vara av intresse för Vetenskapen Hus kontinuerliga kvalitetsarbete. Författare Per Anderhag, 2015.
Hämta rapporten...


House of Science: a university laboratory for schools

K. Erik Johansson, Physics Education 39 (2004) 342-345.
House of Science final.pdf


Einstein for schools and the general public

K.E. Johansson, C. Kozma and Ch. Nilsson, Physics Education 41 (2006) 328-333.
Einstein theme House of Science.pdf


An educational PET camera model

K.E. Johansson, Ch. Nilsson and P. E. Tegner, Physics Education 41 (2006) 437-439.
PET camera model 2006 04 21 rev.pdf


Hands on Physics and Biology in House of Science

L. Gumaelius and K. E. Johansson, Proceedings of the Hands on Science International Conference in Braga, Portugal, 4-9 September 2006, page 11. Presented by K.E. Johansson.
HSci artikel bio-fysik 060626.4.pdf


Observing the Solar Spectrum at House of ScienceK.E. Johansson, C. Kozma and Ch. Nilsson, Physics Education 42 (2007) 41-44.
Observing the Sun.pdf


Measuring radon in air, soil and water - an introduction to nuclear physics for schoolsK.E. Johansson, Ch. Nilsson and S. Wachtmeister, Physics Education 42 (2007) 281-288.
IOP Science