Info kosmisk strålning

Kursinformation
Kontakt KTH:
Mark Pearce
pearce at particle.kth.se
08 -553 781 83.

Vetenskapens Hus:
Tanja Nymark
tanja.nymark at vetenskapenshus.se
08-790 98 14.

Maja Garde
Maja.Garde at fysik.su.se

Information för studenter